Aanwinstenlijst / Acquisitions list

Nieuwe boeken in de Juridische Bibliotheek. Ook beschikbaar: attendering per e-mail.
New books in the Law Library. Also available: email notification service.

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversenGeneral / mixed subjects
Arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht Labour law and social security law
Belastingrecht Tax law
Europees recht European law
Financieel recht Financial law
GezondheidsrechtHealth law
Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierechtIntellectual property, media law and information law
Internationaal economisch rechtInternational economic law
Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijkingInternational private law and comparative law
Internationaal publiekrechtPublic international law
MededingingsrechtCompetition law
Mensenrechten / grondrechtenHuman rights / civil rights
MilieurechtEnvironmental law
PrivaatrechtPrivate law
Recht der internationale organisatiesLaw of international organisations
Rechtsfilosofie & RechtssociologiePhilosophy of law & Sociology of law
RechtsgeschiedenisHistory of law
Staatsrecht en bestuursrechtConstitutional and administrative law
Strafrecht en criminologieCriminal law and criminology

Algemeen / gemengde rechtsgebieden / diversen - General / mixed subjects

maart 2020

Pachtrecht: de tekst van Titel 5 van Boek 7 van het BW en aanverwante regelgeving voorzien van commentaar / A.H.T. Heisterkamp, W.L. Valk -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.6.f.PACH tek 2020

februari 2020

Diversiteit: een multidisciplinaire terreinverkenning / onder redactie van: Prof. mr. C.D.J. Bulten, Mr. drs. C.F. Perquin-Deelen, Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, Mr. K.J. Bakker -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.1.b.DIVE

Global Internet law in a nutshell / Rustad, Michael -- St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019
Signatuur: 184: B.33.RUST

januari 2020

Het Gerecht: een juridisch kookboek / Jesse Meindertsma & Ingrid Knotters (hoofdredactie); fotografie: Stefanie Koumiotis.
Signatuur: 184: H.11.MEIN

december 2019

Learning legal rules: a students' guide to legal method and reasoning / James Holland,  Julian Webb -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: B.1.l.HOLL

Internationale kinderontvoering / Ibili, F. (Fatih); Olland, A. C. -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.35.IBIL

Verwant met verband: ruimte, recht en wetenschap: vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma / onder redactie van: mr. dr. P.J. (Pim) Huisman, prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof, prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren -- Den Haag: IBR, Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2019
Signatuur: 184: B.1.b.STRU ver

Arbeidsrecht en sociaalverzekeringsrecht / Labour law and Social Security Law

maart 2020

Pensioenrecht / Prof. mr. drs. Mark Heemskerk -- Den Haag : Boom juridisch, 2020
Signatuur: 184: A.18.b.HEEM pen 2020

februari 2020

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie / Prof. mr. L.G. Verburg (red.), Mr. D.J. Buijs, Mr. B. Degelink, Mr. E.M. Hoogeveen, Mr. dr. J. van der Pijl, Mr. dr. L.C.J. Sprengers, Mr. dr. I. Zaal -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: A.7.a.ARBE ver 2020 - verplichte literatuur, meld u aan de balie

januari 2020

Arbeidsprocesrecht / prof. mr. G.C. Boot -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.ARBE 201

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans / G.C. Boot; A.R. Houweling; M.J.M.T. Keulaerds -- Den Haag: Boom Juridische, 2019
Signatuur: 184: A.1.c.PARL I-II

december 2019

Religion, equality and employment in Europe: the case for reasonable accommodation / Katayoun Alidadi -- Oxford: Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: R.5.1.2.ALID

Droit du travail / Gilles Auzero, Dirk Baugard, Emmanuel Dockès -- Paris: Dalloz, 2019
Signatuur: 184: A.22.DROI

Labour law / Collins, Hugh; Ewing, K. D. (Keith D.); McColgan, Aileen -- Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: A.18.b.COLL lab 2019

Collective bargaining in labour law regimes: a global perspective / Ulla Liukkunen, editor -- Cham: Springer, 2019
E-book: Available within UvA domain

Sozialrecht / Eberhard Eichenhofer -- Tübingen: Mohr Siebeck, 2019
Signatuur: 184: A.19.b.EICH

Belastingrecht - Tax law

maart 2020

Omzetbelasting / prof. dr. M.E. van Hilten, prof. dr. H.W.M. van Kesteren -- Deventer : Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.3.REUG omz 2020 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

februari 2020

Wet waardering onroerende zaken / Ben Bervoets, Jan Gieskes, Hans van Leijenhorst, Mathilde Witkam -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.LEIJ 2020

Aiming for well-being through taxation: a framework of caution and restraint for states / dr. M.J. van Hulten -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: F.7.HULT

De doorstart van een BV bij insolventie / Mr. dr. M.H.M. van Oers -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.2.OERS 2020

European state aid and tax rulings / Gormsen, Liza Lovdahl -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: F.7.GORM

Het Multilaterale Instrument (MLI) / Mr. dr. R.A. Bosman -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.7.BOSM

OECD model tax convention on income and on capital: condensed version - 2017; and Key tax features of member countries 2019 / Andrei Cracea, editor -- Amsterdam: IBFD, 2019
Signatuur: 184: F.7.CRAC 2019 - Compulsory reading material, ask at the desk

Belastingwetten 2020 / Deventer: Kluwer, 2020
Signatuur: 184: F.1.BELA 2020 - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

januari 2020

Renteberekening in belastingzaken: het in rekening brengen en het vergoeden van rente / mr. drs. R.M. Bos-Schepers, mr. I. van den Eijnde -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: F.1.RENT

december 2019

Juridische splitsing: een fiscale analyse / dr. G.F. Boulogne, prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: F.2.BOUL

De invloed van de woonplaats op de fiscale behandeling van grensoverschrijdende werknemers: een onderzoek naar de Schumacker-rechtspraak van het Hof van Justitie en woonplaatsonafhankelijke belastingheffing naar draagkracht in de Europese Unie / mr. dr. N.P. Schipper -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: F.7.SCHI

Geruisloze terugkeer uit de bv / mr. L.J.A. Pieterse, mr. R.O. IJsselmuiden -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: F.2.ZON 2019

New perspectives on fiscal state aid: legitimacy and effectiveness of fiscal state aid control / edited by Carla De Pietro -- Den Haag: Kluwer Law International, 2019
Signatuur: 184: UP 115

Europees recht - European law

maart 2020

Athletes' human rights and the fight against doping: a study of the European legal framework / Bart van der Sloot, Mara Paun, Ronald Leenes -- The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Advanced introduction to European Union law / Jacques Ziller -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: OC 659

Business and human rights: the obligations of the European home states / Dalia Palombo -- Oxford, UK: Hart Publishing, 2019
E-book: available in UvA domain

What comes after the Last Chance Commission? : policy priorities for 2019-2024 / Blockmans, Steven -- Brussels: Centre for European Policy Studies CEPS, 2019
Signatuur: 184: NT 290

Direct democracy in the EU: the myth of a citizens' union / Blockmans, Steven; Russack, Sophia; Centre for European Policy Studies (Brussels, Belgium) -- London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 2018
Signatuur: 184: OC 657

Representative democracy in the EU: recovering legitimacy / Blockmans, Steven; Russack, Sophia; Baboš, Pavol -- London: Rowman & Littlefield International, Ltd., 2019
Signatuur: 184: OC 658

Europese rechtspraak - algemeen deel #2 / R. H. van Ooik, Thomas A.J.A. Vandamme -- Zutphen: Europa Law Publishing, 2020
Signatuur: 184: OK 180 2e ed. - Verplichte literatuur, meld u aan de balie

The obsolescence of the European Neighbourhood Policy / Steven Blockmans -- Brussels: CEPS, 2017
Signatuur: 184: PR 402

Effectiveness versus procedural protection: tensions triggered by the EU law mandate of ex officio review / Allison Östlund -- Baden-Baden, Germany: Nomos, 2019
Signatuur: 184: OM 120

januari 2020

Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland: een impact assessment / H. de Waele, J. Krommendijk, K. Zwaan (red.) -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: S.5.o.TIEN

Kern van het Europees recht / J.W. van de Gronden, J. Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, S.J. Tans en H.C.F.J.A. de Waele -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: OC 656

Complete EU law: text, cases, and materials / Elspeth Berry, Matthew J. Homewood, Barbara Bogusz -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: OC 655

december 2019

An ever-changing union? : perspectives on the future of EU law in honour of Allan Rosas / Edited by Koen Lenaerts, Jean-Claude Bonichot, Heikki Kanninen, Caroline Naômé and Pekka Pohjankoski -- London: Bloomsbury Publishing, 2019
E-book: Available within UvA domain

Judicial dissent in European constitutional courts: a comparative and legal perspective / Katalin Keleman -- Abingdon: Routledge, 2018
Signatuur: 184: S.70.h.KELE

The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights: two autonomous human rights (r)evolutions / Robert M. Schwartz -- Lund: Lund University, 2019
Signatuur: 184: OK 186

International law and litigation: a look into procedure / Ruiz Fabri, Hélène -- Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2019
Signatuur: 184: BD 287

The EU citizenship directive: a commentary / Elspeth Guild, Steve Peers, Jonathan Tomkin -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: PV 171 2nd ed.

Constitutional identity in a Europe of multilevel constitutionalism / edited by Christian Calliess, Gerhard van der Schyff -- Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2020
Signatuur: 184: NT 289

Financieel recht - Financial law

maart 2020

The governance of credit rating agencies: regulatory regimes and liability issues / Miglionico, Andrea -- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: C.2.2.c.I.MIGL

Islamic finance: principles and practice / Hans Visser -- Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019
Signatuur: 184: B.15(Islam).VISS

februari 2020

European Banking Union / Busch, Danny, editor; Ferrarini, Guido, editor -- Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: TZ 410 2nd ed - Compulsory reading material, ask at the desk

European financial regulation: levelling the cross-sectoral playing field / edited by Veerle Colaert, Danny Busch and Thomas Incalza -- Oxford, UK: Hart Publishing, 2019
E-book: available in UvA domain

januari 2020

UBO in Europe: definition and registration in European countries: preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2019 / Birgit Snijder-Kuipers -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.SNIJD

Betaaldiensten 2.0: toezicht op innovatieve betaaldiensten / mr. J.A. Voerman -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.VOER

december 2019

Elgar encyclopedia of international economic law / edited by Thomas Cottier, Krista Nadakavukaren Schefer -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017
Signatuur: 184: DF 182

The Palgrave handbook of European Banking Union law / Mario P. Chiti, Vittorio Santoro, editors -- Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.CHIT

The Oxford handbook of banking / edited by Allen N. Berger, Philip Molyneux, and John O.S. Wilson -- Oxford; Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.BANK oxf

Gezondheidsrecht - Health law

januari 2020

Solidarity and justice in health and social care / Ruud ter Meulen -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: B.32.MEUL

december 2019

Gezondheidsrecht: de tekst van een aantal wetten op het gebied van gezondheidsrecht en enkele aanverwante wetten, voorzien van commentaar / Engberts, D. P.; Ende, T. A. M. van den; Kalkman-Bogerd, L. E.; Linders, J. J. M.; -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: balie T&C B.32.GEZO tek 2019

Intellectuele eigendom, mediarecht en informatierecht - Intellectual property, Media law and Information law

maart 2020

Regulating artificial intelligence / Thomas Wischmeyer, Timo Rademacher, editors -- Cham, Switzerland : Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

General Data Protection Regulation Implementation Act : including references to the corresponding articles of the GDPR = Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief verwijzingen naar de corresponderende artikelen van de AVG / editors AKD, Hendriks & James Legal Translations -- Amsterdam : deLex, 2018
Signatuur: 184: M.1.c.UITV

The law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid / Bernoldus Franciscus Hendrikus Nieuwesteeg -- Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2018
Signatuur: 184: B.33.NIEU

The law of human progress / Daniel Gervais -- Amsterdam: deLex, 2019
Signatuur: 184: M.5.GERV

Echte rechten voor kunstmatige creaties: moeten we octrooien blijven verlenen als slimme systemen het uitvindwerk overnemen? / door prof. mr. P.H. Blok -- Amsterdam: deLex, 2018
Signatuur: 184: M.5.BLOK

februari 2020

Research handbook on intellectual property and digital technologies / edited by Tanya Aplin -- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: M.7.a.1.APLI

Data protection and privacy: data protection and democracy / edited by Dara Hallinan, Ronald Leenes, Serge Gutwirth and Paul De Hert -- Oxford: Hart, 2020
Signatuur: 184: B.33.DATA

European intellectual property law : text, cases and materials / A. Kur, T. Dreier -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: M.6.a.21.KUR 2019

Internetrecht / Redactie: Ars Aequi Libri -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020
Signatuur: 184: M.11.INTE wet 2020

The copyright/design interface: past, present and future / Derclaye, Estelle -- Cambridge, United Kingdom; New York: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: M.7.a.21.DERC

Global Internet law in a nutshell / Rustad, Michael -- St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019
Signatuur: 184: B.33.RUST

januari 2020

Smart technologies and the end(s) of law: novel entanglements of law and technology / Mireille Hildebrandt -- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016
Signatuur: 184: M.11.HILD

december 2019

International copyright: principles, law, and practice / Paul Goldstein, P. Bernt Hugenholtz -- New York, NY: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: M.7.a.1.GOLD 2019

Information technology law: the law and society / Andrew Murray -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: B.33.MURR

Spam: a shadow history of the Internet / Finn Brunton -- Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013
Signatuur: 184: M.11.BRUN

Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame / Mr. D.W.F. Verkade -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur:
184: B.6.h.MONO B49b (2019)

Internationaal economisch recht - International law and economics

maart 2020

Foundations of international economic law / David Collins -- Cheltenham, UK ; Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: TD 59

Behind-the-border policies : assessing and addressing non-tariff measures / edited by Joseph Francois, Bernard Hoekman -- Cambridge, United Kingdom ; Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Advanced introduction to international trade law / Michael J. Trebilcock, Joel Trachtman -- Cheltenham, UK -- Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: TN 231 2nd ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

Research handbook on EU economic law / edited by Federico Fabbrini and Marco Ventoruzzo -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: TZ 426

december 2019

Elgar encyclopedia of international economic law / edited by Thomas Cottier, Krista Nadakavukaren Schefer -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2017
Signatuur: 184: DF 182

Environmental law and economics: theory and practice / Michael G. Faure, Roy A. Partain -- New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: IR 563

Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking - International private law and comparative law

maart 2020

The governance of credit rating agencies: regulatory regimes and liability issues / Miglionico, Andrea -- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: C.2.2.c.I.MIGL

Rethinking judicial jurisdiction in private international law: party autonomy, categorical equality and sovereignty / Milana Karayanidi -- Oxford: Hart, 2020
Signatuur: 184: C.2.4.KARA

Economic sanctions in EU private international law / Tamás Szabados -- Oxford : Hart, 2019
Signatuur: 184: C.2.4.SZAB

The shifting meaning of legal certainty in comparative and transnational law / edited by Mark Fenwick, Mathias Siems and Stefan Wrbka -- Oxford ; Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: C.2.2.a.I.SHIF

februari 2020

European state aid and tax rulings / Gormsen, Liza Lovdahl -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: F.7.GORM

Digital family justice: from alternative dispute resolution to online dispute resolution? / edited by Mavis Maclean and Bregje Dijksterhuis -- Oxford: Hart, 2019
Signatuur: 184: C.2.2.b.DIJK

januari 2020

Comparative law: mixes, movements, and metaphors / edited by Seán Patrick Donlan and Jane Mair -- Abingdon, Oxon -- Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Plurality and diversity of family relations in Europe / edited by Katharina Boele-Woelki, Dieter Martiny -- Cambridge, United Kingdom: Intersentia, 2019
Signatuur: 184: C.2.2.b.BOEL plu

Ageing, gender and family law / edited by Beverley Clough, Jonathan Herring -- Abingdon, Oxon: Routledge, 2019
Signatuur: 184: C.1.3.b.CLOU

december 2019

Markesinis and Deakin's tort law / by Simon Deakin and Zoe Adams -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: C.1.3.c.MARK tor 2019

European insolvency regulation: article-by-article commentary / Brinkmann, Moritz -- München: Beck, 2019
Signatuur: 184: C.3.2.BRIN

The liability of public authorities in comparative perspective / edited by Ken Oliphant -- Cambridge, United Kingdom: Intersentia, 2016
Signatuur: 184: B.26.OLIP

Law of remedies: a European perspective / edited by Franz Hofmann, Franziska Kurz
Signatuur: 184: C.3.HOFM

European private international law and member state treaties with third states: the case of the European Succession Regulation / edited by Anatol Dutta, Wolfgang Wurmnest
Signatuur: 184: C.3.2.DUTT

Internationaal publiekrecht - Public international law

maart 2020

Regulating artificial intelligence / Thomas Wischmeyer, Timo Rademacher, editors -- Cham, Switzerland : Springer, 2020
E-book: available in UvA domain

Elected members of the security council : lame ducks or key players? / edited by Nico Schrijver and Niels Blokker -- Leiden : Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Foundations of international economic law / David Collins -- Cheltenham, UK ; Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: TD 59

International investment law / Arnaud de Nanteuil -- Cheltenham, UK : Edward Edgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: EA 267

International economic law / by Asif H. Qureshi and Andreas R. Ziegler -- London: Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2019
Signatuur: 184: DF 183

februari 2020

Advanced introduction to international trade law / Michael J. Trebilcock, Joel Trachtman -- Cheltenham, UK -- Edward Elgar Publishing, 2020
Signatuur: 184: TN 231 2nd ed. - Compulsory reading material, ask at the desk

Global Internet law in a nutshell / Rustad, Michael -- St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019
Signatuur: 184: B.33.RUST

Extraordinary justice: law, politics, and the Khmer Rouge tribunals / Craig Etcheson  -- New York: Columbia University Press, [2020]
Signatuur: 184: EH 267

Accountability, international business operations, and the law: providing justice for corporate human rights violations in global value chains / edited by Liesbeth Enneking, Ivo Giesen, Anne-Jetske Schaap, Cedric Ryngaert, François Kristen, and Lucas Roorda -- Abingdon, Oxon: Routledge, 2020
Signatuur: 184: FA 514

januari 2020

International law and the Cold War / edited by Matthew Craven, Sundhya Pahuja,  Gerry Simpson,  Anna Saunders -- Cambridge: Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

Allocating international responsibility between member states and international organisations / Nikolaos Voulgaris -- Oxford: Hart Publishing, 2019
Signatuur: 184: DE 166

The analogy between states and international organizations / Fernando Lusa Bordin -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: CB 208

The prospects for 'proportionality' as a generic and universal legal principle in public international law = Die Aussichten für 'Verhältnismäßigkeit' als allgemeingültiger und universeller Grundsatz des Völkerrechts / Robert Joseph Stelzer -- Ede, NL: GVO printers & designers, [2018?]
Signatuur: 184: BD 288

december 2019

The South China Sea arbitration: toward an international legal order in the oceans / Yoshifumi Tanaka -- Oxford; New York: Hart, 2019
E-book: available in UvA domain

Online courts and the future of justice / Richard Susskind -- Oxford: Oxford University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

Investor-state arbitration / Borzu Sabahi, Noah Rubins, Don Wallace -- Oxford: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: EA 218 2nd ed.

International law and litigation: a look into procedure / Ruiz Fabri, Hélène -- Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 2019
Signatuur: 184: BD 287

Self-defence against non-state actors / O'Connell, Mary Ellen; Tams, Christian J.; Tladi, Dire; Peters, Anne; Marxsen, Christian -- Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: CB 207

Safe zone: a response to large-scale refugee outflows and human suffering / Lokman B. Cetinkaya -- Cham, Switzerland: Springer, 2017
Signatuur: 184: FM 195

Cologne commentary on space law, volume III / edited by Stephan Hobe, Bernhard Schmidt-Tedd, Kai-Uwe Schrogl -- Köln: Carl Heymanns, 2015
Signatuur: 184: DC 116 vol. III

Research handbook on international refugee law / edited by Satvinder Singh Juss  --  Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: FM 196

Foreign investment, strategic assets and national security / Carlos Esplugues
Signatuur: 184: TA 226

Mededingingsrecht - Competition law

februari 2020

European state aid and tax rulings / Gormsen, Liza Lovdahl -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: F.7.GORM

januari 2020

Competition law in Croatia / Jasminka Pecotić Kaufman, Vlatka Butorac Malnar, Dubravka Akšamović -- Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: QC 93

december 2019

De Europese staatssteunregels 2020: een handreiking voor het (praktische) gebruik van de staatssteunregels voor nationaal beleid / redactie: Pieter Kuypers & Maarten de Wit -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: QH 43 3rd ed.

The antitrust paradigm: restoring a competitive economy / Jonathan B. Baker -- Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2019
Signatuur: 184: QA 49

The great reversal: how America gave up on free markets / Thomas Philippon -- Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2019
Signatuur: 184: QC 92

Mensenrechten / Grondrechten - Human rights law/ Civil rights

maart 2020

Athletes' human rights and the fight against doping: a study of the European legal framework / Bart van der Sloot, Mara Paun, Ronald Leenes -- The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Texts and materials on international human rights / Rhona K.M. Smith -- London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020
Signatuur: 184: FA 515

Business and human rights: the obligations of the European home states / Dalia Palombo -- Oxford, UK: Hart Publishing, 2019
E-book: available in UvA domain

The Cambridge handbook of new human rights: recognition, novelty, rhetoric / edited by Andreas von Arnauld, Kerstin von der Decken, Mart Susi -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Accountability, international business operations, and the law: providing justice for corporate human rights violations in global value chains / edited by Liesbeth Enneking, Ivo Giesen, Anne-Jetske Schaap, Cedric Ryngaert, François Kristen, and Lucas Roorda -- Abingdon, Oxon: Routledge, 2020
Signatuur: 184: FA 514

januari 2020

Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland: een impact assessment / H. de Waele, J. Krommendijk, K. Zwaan (red.) -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: S.5.o.TIEN

december 2019

Religion, equality and employment in Europe: the case for reasonable accommodation / Katayoun Alidadi -- Oxford: Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: R.5.1.2.ALID

International and European disability law and policy: text, cases, and materials / Andrea Broderick, Delia Ferri -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: FO 28

The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights: two autonomous human rights (r)evolutions / Robert M. Schwartz -- Lund: Lund University, 2019
Signatuur: 184: OK 186

Research handbook on EU law and Human Rights / Douglas-Scott, Sionaidh; Hatzis, Nicholas -- Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2019
Signatuur: 184: FI 276

Safe zone: a response to large-scale refugee outflows and human suffering / Lokman B. Cetinkaya -- Cham, Switzerland: Springer, 2017
Signatuur: 184: FM 195

Milieurecht - Environmental law

maart 2020

Contemporary issues in environmental law : the EU and Japan / Yumiko Nakanishi, editor -- Tokyo : Springer, 2016
Signatuur: 184: IR 566

februari 2020

Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar / Uylenburg, Rosa; Veen, G. A. van der -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C E.603 (2020)

januari 2020

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen / auteurs Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer [et al] -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: E.93 (2019:1)

The turning point in private law: ecology, technology and the commons / Ugo Mattei, Alessandra Quarta.
Signatuur: 184: IR 565

december 2019

Environmental law and economics: theory and practice / Michael G. Faure, Roy A. Partain -- New York, NY: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: IR 563

Privaatrecht - Private law

maart 2020

Het kort geding / mr. R.J.B. Boonekamp -- Deventer : Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE pro 6 - Meld u aan de balie

Islamic finance : principles and practice / Hans Visser -- Cheltenham : Edward Elgar Publishing Limited, 2019
Signatuur: 184: B.15(Islam).VISS

Handboek erfrecht / door prof. mr. M.J.A. van Mourik (red.), prof. mr. B.M.E.M. Schols, prof. mr. F.W.J.M. Schols, prof. mr. L.C.A. Verstappen, prof. mr. B.C.M. Waaijer -- Deventer: Wolter Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.b.HAND nie 2020

Introduction to company law / Paul Davies -- Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: C.1.4.DAVI 2020

Pachtrecht: de tekst van Titel 5 van Boek 7 van het BW en aanverwante regelgeving voorzien van commentaar / A.H.T. Heisterkamp, W.L. Valk -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: balie T&C B.6.f.PACH tek 2020

The law and economics of cyber security = De rechtseconomie van internetveiligheid / Bernoldus Franciscus Hendrikus Nieuwesteeg -- Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2018
Signatuur: 184: B.33.NIEU

februari 2020

Diversiteit: een multidisciplinaire terreinverkenning / onder redactie van: Prof. mr. C.D.J. Bulten, Mr. drs. C.F. Perquin-Deelen, Mr. M.H.C. Sinninghe Damsté, Mr. K.J. Bakker -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.1.b.DIVE

Reële executie / Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.6.h.MONO A13 (2020)

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten: preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2019 / prof. mr. A.C. van Schaick, prof. mr. J.H. Gerards -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2019
Signatuur: 184: B.4.BURG 2019

Data protection and privacy: data protection and democracy / edited by Dara Hallinan, Ronald Leenes, Serge Gutwirth and Paul De Hert -- Oxford: Hart, 2020
Signatuur: 184: B.33.DATA

Business and human rights: the obligations of the European home states / Dalia Palombo -- Oxford, UK: Hart Publishing, 2019
E-book: available in UvA domain

Research handbook on EU economic law / edited by Federico Fabbrini and Marco Ventoruzzo -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: TZ 426

Ondernemingsrecht in de Lage Landen: wat kunnen wij van de Belgen leren? / prof. dr. H. de Wulf, Mr. dr. J. Barneveld [et al] -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.IVON 117

Onderneming, digitalisering en data: over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk / Prof. dr. E.M.L. Moerel, mr. C.V. Yakovleva, mr. W.W. Geursen, mr. A.M. Arnbak -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2019
Signatuur: 184: B.16.HAND 2019

100 jaar handelsrecht over heden, toekomst en verleden: jubileumuitgave Vereeniging 'Handelsrecht' 1918-2018 / H.J. de Kluiver (red.); L.J. van Baren [et al] -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2018
Signatuur: 184: B.16.HAND 2018

Global Internet law in a nutshell / Rustad, Michael -- St. Paul, MN: West Academic Publishing, 2019
Signatuur: 184: B.33.RUST

Biases in de boardroom en de raadkamer : een juridische en filosofische analyse van de bestuurlijke taakuitoefening en rechterlijke beoordeling, mede aan de hand van een empirische studie / Charlotte Francien Perquin-Deelen -- Deventer: Wolters Kluwer, 2020
Signatuur: 184: B.16.c.PERQ

Mededinging en verzekering / G.T. Baak -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.d.BAAK

Psychische schade: civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door aantasting van geestelijke gezondheid, verdriet, angst, spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen / S.D. Lindenbergh -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: B.6.e.LIND

januari 2020

Huurrecht 2020 en aanverwante regelgeving / redactie: Ars Aequi Libri -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: B.6.f.HUUR wet 2020

Rechtspersonenrecht. Deel IIa, NV en BV: oprichting, vermogen en aandelen / bewerkt door Martin van Olffen, Gunther Rensen; m.m.v. R.A.F Timmermans -- Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers, 2019
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 2,IIa (2019) - Meld u aan de balie

Verbintenissenrecht. Deel IV, De verbintenis uit de wet / bewerkt door mr. drs. C.H. Sieburgh -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 6,IV (2019) - Meld u aan de balie

Arbeidsprocesrecht / prof. mr. G.C. Boot -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.ARBE 2019

Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging / onder redactie van: mr. dr. Th. Groenewald, prof. mr. R.H. de Bock, prof. mr. C.E. du Perron, prof. mr. L. Timmerman -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.NAAR

De CAR-verzekering: besloten rechtspraak geopenbaard / Prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, Prof. mr. J.H. Wansink, Mr. T.J. Dorhout Mees, Mr. A.P.E. de Ruiter, Mr. N. Vloemans -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.d.CAR bes

Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade: een onderzoek naar de grenzen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid / D.A. van der Kooij -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.e.KOOI

De deelgeschilprocedure / mr. A.F. Collignon-Smit Sibinga -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.COLL

UBO in Europe: definition and registration in European countries: preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 2019 / Birgit Snijder-Kuipers -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.SNIJD

Toegang tot recht: beschouwingen aangeboden aan Mies Westerveld / onder redactie van Diana de Wolff -- Den Haag: Boom Juridisch, 2019
Signatuur: 184: B.1.b.WEST

De CAR-verzekering / Mr. T.J. Dorhout Mees -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.d.CAR 2019

The turning point in private law: ecology, technology and the commons / Ugo Mattei, Alessandra Quarta -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2018
Signatuur: 184: IR 565

Open normen in het huurrecht: ruimte versus rechtszekerheid = Open norms under tenancy law: discretion versus legal certainty / Justine Philomène van Lochem.
Signatuur: 184: B.6.f.LOCH

The Cambridge handbook of corporate law, corporate governance and sustainability / edited by Beate Sjåfjell, Christopher M. Bruner -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Betaaldiensten 2.0: toezicht op innovatieve betaaldiensten / mr. J.A. Voerman -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.VOER

december 2019

Handboek notarieel ondernemingsrecht. Deel 2, Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij / onder redactie van: mr. dr. B. Snijder-Kuipers, prof. mr. G.J.C. Rensen -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.c.HAND not

De concern(genoten)enquête: naar huidig en wenselijk recht / door Rinus Paul Jager -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.c.JAGE

Form and substance in the law of obligations / edited by Andrew Robertson and James Goudkamp -- Oxford: Hart, 2019
E-book: available in UvA domain

The Palgrave handbook of European Banking Union law / Mario P. Chiti, Vittorio Santoro, editors -- Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.CHIT

Samenloop / prof. mr. A.G. Castermans, prof. mr. H.B. Krans -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.h.MONO A21 (2019)

Afstand van recht / mr. dr. C. Spierings -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.h.MONO A6a (2019)

De rekening-courantverhouding / prof. mr. F.H.J. Mijnsen, prof. mr. A.I.M. van Mierlo -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.k.MIJNS rek 2019

Groepsregime, jaarrekening en 403-aansprakelijkheid / Eva Caroline Anna Nass -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.c.IVON 116

De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang / redactie: Bastiaan Kemp, Harold Koster en Kid Schwarz -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.c.IVON 115

Zekerheid voor leverancierskrediet / door Kim Wilhelmina Catharina Geurts -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.16.c.SERI 117

Jurisprudentie faillissementsrecht 1953-2019 / onder redactie van: D.F.H. Stein -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: B.16.l.GOED 1953-2019

Personen-, familie- en erfrecht 2019/2020 / onder redactie van prof. mr. Wendy Schrama -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.PERS wet 2019-2020

Jurisprudentie personen- en familierecht 1979-2019 / redactie M. Jonker, Y. Yildiz -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: B.6.p.PERS jur 1979-2019

Crowdfunding - een juridische verkenning / Mr. S.N. Demper en mr. M.L. Louisse -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: B.16.k.DEMP

Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht = Asser-serie 7 Bijzondere overeenkomsten Deel I, Koop en ruil / J. Hijma -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 7,I (2019) - Meld u aan de balie

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht = Asser-serie 7 Bijzondere overeenkomsten Deel XI, Pensioen / E. Lutjens -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: B.6.a.ASSE 7,XI (2019) - Meld u aan de balie

Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame / Mr. D.W.F. Verkade -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur:
184: B.6.h.MONO B49b (2019)

Recht der internationale organisaties - Law of international organizations

maart 2020

Elected members of the security council : lame ducks or key players? / edited by Nico Schrijver and Niels Blokker -- Leiden : Brill Nijhoff, 2020
E-book: available in UvA domain

Foundations of international economic law / David Collins -- Cheltenham, UK ; Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: TD 59

januari 2020

The analogy between states and international organizations / Fernando Lusa Bordin -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: CB 208

Rechtsfilosofie & Rechtssociologie - Philosophy of law & Sociology of law

maart 2020

The Plurality Trilemma: A Geometry of global legal thought / By Roth-Isigkeit, David -- Cham : Palgrave MacMillan, 2018
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Sociological jurisprudence: juristic thought and social inquiry / Roger Cotterrell -- Abingdon, Oxon -- Routledge, 2018
Signatuur: 184: H.7.m.COTT soc

Lifestyles and subcultures: history and a new perspective / Luigi Berzano and Carlo Genova -- New York: Routledge, 2015
Signatuur: 184: R.8.3.1.BERZ

Emotions and mass atrocity: philosophical and theoretical explorations / edited by Thomas Brudholm, Johannes Lang -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018
Signatuur: 184: H.7.d.BRUD

januari 2020

Constitutional rights and constitutional design: moral and empirical reasoning in judicial review / Paul Yowell -- Oxford: Hart, 2018
Signatuur: 184: R.3.5.4.SCHW

december 2019

Religion, equality and employment in Europe: the case for reasonable accommodation / Katayoun Alidadi -- Oxford: Hart Publishing, 2017
Signatuur: 184: R.5.1.2.ALID

Law, justice, and society: a sociolegal introduction / Anthony Walsh, Craig Hemmens -- Oxford: Oxford University Press, 2020
Signatuur: 184: R.1.WALS

Society and law / Karen E. Hayden -- Lanham: Rowman & Littlefield, 2020
Signatuur: 184: R.5.HAYD

Jurisprudence: themes and concepts / Scott Veitch, Emilios Christodoulidis, Marco Goldoni -- Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2018
Signatuur: 184: H.7.m.VEIT 2018

A short history of legal validity and invalidity: foundations of private and public law / Maris Köpcke -- Cambridge, United Kingdom: Intersentia Ltd, 2019
Signatuur: 184: G.1.d.KÖPK

Rechtsgeschiedenis - History of law

maart 2020

Justinian's Digest 9.2.51 in the Western legal canon : Roman legal thought and modern causality concepts / Wolfgang Ernst -- Cambridge ; Intersentia, 2019
Signatuur: 184: G.4.b.ERNS

december 2019

Borkowski's textbook on Roman law / Paul du Plessis -- Oxford: Oxford University Press, 2015
Signatuur: 184: G.4.f.1.BORK 2015

A short history of legal validity and invalidity: foundations of private and public law / Maris Köpcke -- Cambridge, United Kingdom: Intersentia Ltd, 2019
Signatuur: 184: G.1.d.KÖPK

Staatsrecht en bestuursrecht - Constitutional and administrative law

maart 2020

Comparative constitutional reasoning / edited by András Jakab, Arthur Dyevre, Giulio Itzcovich -- Cambridge: Cambridge University Press, 2017
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Monitoring laws: profiling and identity in the world state / Jake Goldenfein -- Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2020
E-book: available in UvA domain

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten: preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2019 / prof. mr. A.C. van Schaick, prof. mr. J.H. Gerards -- Zutphen: Uitgeverij Paris, 2019
Signatuur: 184: B.4.BURG 2019

Uitleg van de grondwet / onder redactie van Ernsy Hirsch Ballin, Eric Janse de Jong, Gert-Jan Leenknegt -- Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2020
Signatuur: 184: S.5.d.UITL

Data protection and privacy: data protection and democracy / edited by Dara Hallinan, Ronald Leenes, Serge Gutwirth and Paul De Hert -- Oxford: Hart, 2020
Signatuur: 184: B.33.DATA

Algemene wet bestuursrecht: de tekst van de Algemene wet bestuursrecht, voorzien van commentaar / onder redactie van mr. T.C. Borman, prof. mr. J.C.A. de Poorter -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: balie T&C S.5.a.AWB 2019

januari 2020

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen / auteurs Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer [et al] -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: E.93 (2019:1)

Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland: een impact assessment / H. de Waele, J. Krommendijk, K. Zwaan (red.) -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: S.5.o.TIEN

Regulatory delivery / Christopher Hodges and Graham Russell -- Oxford: Hart, 2019
Signatuur: 184: S.70.f.RUSS

Goed bestuur in perspectief / onder redactie van: Anoeska Buijze, Philip Langbroek; Rob Widdershoven -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: S.5.g.ADDI goe

Constitution-making and transnational legal order / edited by Gregory Shaffer, University of California, Irvine; Tom Ginsburg, University of Chicago; Terence C. Halliday -- Cambridge, United Kingdom; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2019
Signatuur: 184: S.70.d.CONS tra

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces: over het dossier, geheimhouding, de zitting en de uitspraak / mr. E.J. Daalder -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: S.5.h.DAAL ext

december 2019

Democratie: nieuwe ontwikkelingen: Staatsrechtconferentie 2018 / redactie: N.S. Efthymiou, J. Goossens, R. de Lange -- Oisterwijk: Wolf Legal Publishers (WLP), 2018
Signatuur: 184: S.3.c.STAA 2018

Van rechtsbescherming naar machtsbescherming: het Nederlands bestuursrecht in theorie en praktijk / Tak, Antonius Quirinus Cornelis -- Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2019
Signatuur: 184: S.5.h.TAK ned 2019 I-IV

The changing constitution / edited by Jeffrey Jowell, Colm O'Cinneide -- Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019
Signatuur: 184: S.8.a.CHAN 2019

Bestuurlijk organisatierecht / prof. mr. S.E. Zijlstra -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: S.5.g.6.ZIJL bes

Jurisprudentie rechtspraak vreemdelingenrecht: landmark cases on asylum and immigration law: 1950-2019 / eindredactie: mr.dr. K.M. Zwaan, mr. S.G. Kok, mr.dr. E.R. Brouwer; met medewerking van: mr. dr. H. Battjes [and 20 others] -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: S.5.c.3.RECH vre 1950-2019

Openbare orde en veiligheid / Muller, E. R.; Brainich von Brainich Felth, E. T.; Brouwer, J. G.; Schilder, A. E.; -- Deventer: Wolters Kluwer, 2019
Signatuur: 184: balie T&C S.5.t.OPEN 2019

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn 'reservisten': een fundamenteel recht gedeukt, de rechtsstaat aangetast / Jessurun d'Oliveira, H. U. -- Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2019
Signatuur: 184: S.5.h.JESS

Comparative constitution making / David E. Landau -- Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: S.70.d.LAND

Verwant met verband: ruimte, recht en wetenschap: vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma / onder redactie van: mr. dr. P.J. (Pim) Huisman, prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof, prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren -- Den Haag: IBR, Stichting Instituut voor Bouwrecht, 2019
Signatuur: 184: B.1.b.STRU ver

Strafrecht en criminologie - Criminal law and criminology

maart 2020

The criminal justice system of the Netherlands : organization, substantive criminal law, criminal procedure and sanctions / editors, Piet Hein van Kempen, Maartje Krabbe, Sven Brinkhoff -- Antwerpen : Intersentia, 2019
Signatuur: 184: P.41.356

Propaganda and international criminal law : from cognition to criminality / edited by Predrag Dojčinović -- Abingdon, Oxon ; Routledge, 2020
E-book: available in UvA domain

Modes of liability in international criminal law / Jérôme de Hemptinne, Robert Roth, Elies van Sliedregt; editors, Marjolein Cupido, Manuel J. Ventura, Lachezar Yanev; assisted by Tom Gal, Dillon Roseen, Thomas van Poecke -- Cambridge, United Kingdom; Cambridge University Press, 2019
E-book: available in UvA domain

februari 2020

Research handbook on transnational crime / edited by Valsamis Mitsilegas, Saskia Hufnagel, Anton Moiseienko -- Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019
Signatuur: 184: P.43.38

januari 2020

Bijzonder strafrecht: strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland / onder redactie van F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman, W.S. de Zanger -- Den Haag: Boom juridisch, 2019
Signatuur: 184: P.50.41 (2019)

december 2019

Europees strafrecht 2020/2021 / redactie: M.M. Dolman -- Nijmegen: Ars Aequi, 2019
Signatuur: 184: P.43.31

An introduction to transnational criminal law / Boister, Neil -- Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018
Signatuur: 184: P.43.37