De nieuwe NJB-Kronieken

      Comments Off on De nieuwe NJB-Kronieken

fortunaWat is de stand van zaken met betrekking tot de grootschalige revisie van het Wetboek van Strafvordering? Hoe kansrijk is een wetsvoorstel tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie in het burgerlijk procesrecht? Wat is de auteursrechtelijke status van hyperlinken? Wat vindt de Europese Commissie van het Nederlandse fiscale beleid ten opzichte van multinationals?

In de nieuwste NJB-Kronieken wordt op deze en vele andere actuele juridische vragen ingegaan. Zoals altijd schetsen vooraanstaande juristen de laatste ontwikkelingen binnen een groot aantal rechtsgebieden.

 

In deze aflevering komen de volgende rechtsgebieden aan bod: