Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid – juni 2017

      Comments Off on Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid – juni 2017

De verschillende ministeries geven regelmatig opdracht aan instellingen, commissies, onderzoeksgroepen of bureaus om (verkennend) onderzoek te doen. Dit is een overzicht van de adviezen en rapporten –  met een juridisch raakvlak – die afgelopen maand zijn verschenen: