Geschiedenis van de Faillissementswet

      Comments Off on Geschiedenis van de Faillissementswet

feltz1

Opnieuw en kosteloos beschikbaar is de "Geschiedenis van de Faillissementswet en de Surcéance van Betaling". Dit tweedelige standaardwerk verscheen in 1896 van de hand van de Nederlandse rechter Gustaaf Willem baron van der Feltz (1863-1911).

Het werk bevat een volledige verzameling van regeringsontwerpen, gewisselde stukken en gevoerde beraadslagingen betreffende de Faillissementswet van 1893.

Voor de wetenschap en de praktijk zijn de boeken van Van der Feltz nog altijd van groot belang. Kennisneming van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad leert dat de geschiedenis van de Faillissementswet vaak een zwaarwegende rol speelt bij de uitleg van bepalingen van deze wet.

De delen zijn kosteloos te downloaden in pdf-formaat:

Geschiedenis van de Faillissementswet, boek 1
Geschiedenis van de Faillissementswet, boek 2

feltz3