Modellen voor de rechtspraktijk nu ook interactief

      Comments Off on Modellen voor de rechtspraktijk nu ook interactief

Modellen voor de Rechtspraktijk is een online uitgave in de Navigator waarin meer dan 1400 juridische modellen en voorbeelddocumenten zijn opgenomen, voorzien van uitgebreide toelichting en verwijzingen.

Sinds kort zijn de 100 meest gebruikte modellen interactief gemaakt.  De Modellen voor de Rechtspraktijk interactief is een hulpmiddel voor juridische generalisten en specialisten bij het concipiëren van processtukken, contracten, akten en andere juridische documenten.

De interactieve modellen bestrijken een breed scala van juridische terreinen, zoals:

  • Arbeidsrecht: model van een arbeidsovereenkomst;  modelbrief "ontslag op staande voet gegeven"
  • Belastingrecht: verzoek om uitstel van betaling; bezwaarschrift tegen aanslag of beschikking
  • Familierecht:  smenlevingscontract; erkenning van een kind
  • Bestuursrecht: verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap
  • Vennootschapsrecht: ontbinding en vereffening van een BV; verzoek tot ontbinding van een rechtspersoon.

Door het beantwoorden van enkele vragen kun je snel en accuraat individuele documenten opbouwen vanuit de Navigator. Dit voorkomt fouten, bespaart tijd en geeft de zekerheid altijd met een up-to-date model te werken.

In een instructiefilmpje wordt nader uitgelegd hoe je interactieve modellen kunt gebruiken.