Handleiding 'Slachtoffer en de rechtspraak'

      Comments Off on Handleiding 'Slachtoffer en de rechtspraak'

Slachtoffer en de rechtspraakDe positie van slachtoffers in het strafproces is volop in ontwikkeling, met een toenemende hoeveelheid regelgeving, jurisprudentie en literatuur tot gevolg. Al deze informatie is nu bijeengebracht in de publicatie Slachtoffer en de rechtspraak: Handleiding voor de strafrechtspraktijk.

De handleiding is geschreven door een werkgroep binnen de Rechtspraak in opdracht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) en de Raad voor de rechtspraak en biedt een verzameling van de best practices binnen de Rechtspraak.

Hoewel de handleiding in eerste instantie is bedoeld voor rechters en juridisch medewerkers binnen de Rechtspraak, is het ook voor anderen interessant door de vele verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere de algemene slachtofferrechten en de omgang van de rechter met slachtoffers ter terechtzitting. Speciale aandacht is er voor de toepassing van het civiele recht binnen het strafrecht, vooral met betrekking tot het slachtoffer die zich als benadeelde partij in een strafzaak voegt.

De handleiding Slachtoffer en de rechtspraak is digitaal beschikbaar via de website van de Rechtspraak (pdf).