Verwijzen naar elektronische bronnen

      Comments Off on Verwijzen naar elektronische bronnen

Bij het schrijven van Nederlandstalige juridische teksten worden de voetnoten, bronvermeldingen en literatuurlijst over het algemeen opgemaakt conform de Leidraad voor Juridische auteurs; een uitgave van Kluwer.

In het hoofdstuk 'Verwijzen naar elektronische bronnen' gaat het boekje echter vooral in op informatie afkomstig van websites.

Maar hoe verwijs je naar een digitaal tijdschriftartikel, annotatie, boek of commentaar geraadpleegd in bijvoorbeeld Kluwer Navigator, Opmaat of NDFR? Deze zijn veelal niet voorzien van paginanummers of de digitale nummering is niet hetzelfde als bij de papieren versie.

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft een handleiding gemaakt voor het op uniforme en duidelijke wijze, conform de Leidraad verwijzen naar elektronische bronnen.

Zie ook de informatie over verwijzen en citatiemanagers in de gids Onderzoek doen van de Juridische Bibliotheek.