Boom juridisch nieuws

      Comments Off on Boom juridisch nieuws

Boom Juridisch biedt juridisch wetenschappelijke artikelen in allerlei rechtsgebieden. Er zijn sinds kort een aantal nieuwe tijdschriften, waaronder jurisprudentietijdschriften, toegankelijk via de Juridische Bibliotheek.

Updates-portalen

Experts uit de wetenschap en de praktijk selecteren per rechtsgebied de meest relevante uitspraken. Deze uitspraken worden samengevat, gerubriceerd, voorzien van kort commentaar en doorzoekbaar gemaakt op de Updates-portalen van Boom juridisch (Bju).
De commentaren zijn open access en vrij toegankelijk via het internet:


De volgende 3 updates-portalen zijn, naast de open access annotaties, in 2020 volledig toegankelijk via de Juridische Bibliotheek:

  • PR Updates biedt een overzicht van de belangrijkste uitspraken over het pensioenrecht. Deze uitspraken worden maandelijks samengevat, gerubriceerd en voorzien van een kort commentaar en links naar rechtspraak.nl.
  • Tuchtrecht Updates werd in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten gemaakt.
  • EHRC Updates EHRC (European Human Rights Cases) is het jurisprudentieblad voor grondrechtenuitspraken van het Hof van Justitie van de EU en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Lees meer hierover in een vorig blogbericht Uitgeverij Boom zet juridische tijdschriften voort.

Nieuwe tijdschriften in Bju

Recent verschenen er een aantal nieuwe tijdschriften in Boom juridisch waar de Juridische Bibliotheek toegang toe heeft:

  • Tijdschrift voor klachtrecht (TvK) is verbonden met de Vereniging voor Klachtrecht. De vereniging (opgericht in juni 2005) wil een bijdrage leveren aan de (rechts)bescherming van de burger en een goed functionerende overheid met als belangrijke doelstelling deskundigheidsbevordering.
  • Boom Strafblad (BSb) is een tijdschrift waarin het strafrecht en de strafrechtspleging zowel vanuit wetenschappelijk perspectief als vanuit het perspectief van de praktijk worden belicht.Β Het verschijnt zes keer per jaar met in elk nummer een redactioneel, enkele themabijdragen, een column en een of meer losse bijdragen en is digitaal beschikbaar via onze bibliotheek.Β De eerste aflevering is ook open access beschikbaar.
  • Nederlands tijdschrift voor strafrecht (NTS) lees meer over dit tijdschrift op een vorig blogbericht Uitgeverij Boom zet juridische tijdschriften voort.