Nieuwe editie Matters of Principle

      Comments Off on Nieuwe editie Matters of Principle

mopEr is een nieuwe geactualiseerde versie van 'Matters of Principle, Codes on the independence and impartiality of the judiciary', uit. 'Matters of principle' is een initiatief van de stichting Rechters voor rechters en bundelt de belangrijkste internationale, Europese en Nederlandse rechterscodes.

Bij rechterscodes gaat het enerzijds om codes die randvoorwaarden omschrijven voor het goed kunnen functioneren van de rechtspraak, anderzijds zijn het gedragscodes voor rechters. de kernwaarden die in alle codes genoemd worden zijn: onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit.

Het boekje is gratis te downloaden van de site van de stichting. Aanleiding voor de nieuwe druk is de verschijning van de nieuwe Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties.