Zuinig motiveren, maar wel uitleggen: het Rode draad thema in Ars Aequi

      Comments Off on Zuinig motiveren, maar wel uitleggen: het Rode draad thema in Ars Aequi

rodedraadHet thema van de Ars Aequi rubriek Rode draad in 2015 is ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’. Elke maand verschijnt er in deze reeks een artikel over dit onderwerp.

Zo schrijft Raadsheer Ybo Buruma in zijn bijdrage in februari ‘Zuinig motiveren, maar wel uitleggen’ over het motiveren door rechters. Het eerste artikel van dit jaar is van Jerfi Uzman en Geerten Boogaard met ‘Tussen Montesquieu en Judge Dredd’ waarin onder meer de vragen worden gesteld wat recht vormen is en of de Hoge Raad recht mag vormen.

Over hetzelfde onderwerp is ook 10 jaar geleden onder de titel ‘Raad en daad’ een reeks artikelen geschreven als Rode draad. Sindsdien zijn er aanzienlijke veranderingen geweest die een groot effect hebben gehad op de huidige rechtsvormende taak van de rechter. Deze en andere oudere ‘Rode draden’ zijn raadpleegbaar via het Rode draadarchief.

Alle oude en nieuwe bijdragen zijn fulltext beschikbaar via het UvA-domein.