Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - juli/augustus 2017

      Comments Off on Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - juli/augustus 2017

De verschillende ministeries geven regelmatig opdracht aan instellingen, commissies, onderzoeksgroepen of bureaus om (verkennend) onderzoek te doen. Dit is een overzicht van de adviezen en rapporten -Β  met een juridisch raakvlak - die de afgelopen twee maanden zijn verschenen: