Een megaschikking, affectieschade en een eenvoudiger appelprocesrecht

      Comments Off on Een megaschikking, affectieschade en een eenvoudiger appelprocesrecht

In de nieuwe NJB-kronieken van oktober 2018 behandelen vooraanstaande juristen actuele ontwikkelingen binnen een groot aantal rechtsgebieden.

Welke strafbare feiten liggen ten grondslag aan de megaschikking tussen het Openbaar Ministerie en de ING Bank?  Wat behelst de Wet Affectieschade die per 1-1-2019 in werking treedt?

Kan een transitievergoeding volgens de Hoge Raad in bepaalde gevallen worden toegekend bij ontslag op staande voet? Is het de hoogste tijd voor een eenvoudiger appelprocesrecht?

Tweemaal per jaar, in april en oktober, brengt het Nederlands Juristenblad het kroniekennummer “De staat van het recht” uit. In deze aflevering worden de volgende rechtsgebieden behandeld: