Ars Aequi Rode Draad 2014: Voedsel & Recht

      Comments Off on Ars Aequi Rode Draad 2014: Voedsel & Recht

voedsel-en-rechtOok voor 2014 heeft de redactie van het maandblad Ars Aequi weer een speciaal thema uitgekozen waarover een serie actuele artikelen zal worden gepubliceerd: "Voedsel en Recht", een onderwerp waarover de laatste jaren een toegenomen belangstelling is waar te nemen. De paardenvleesfraude in 2013 is daarvan misschien het bekendste voorbeeld.

Het spits wordt afgebeten door Fons Coomans met een bijdrage getiteld "Het recht op voedsel als mensenrecht", waarin hij de vraag centraal stelt wat de (normatieve) betekenis van het recht op voedsel als mensenrecht is en welke verplichtingen daaruit voortvloeien voor staten.

In een tweede artikel, getiteld "Onveilig voedsel op de markt;  kwalificatie en actie", bespreken  de Wageningse wetenschappers Bernd van der Meulen en Hanna Schebesta de volgende vragen:  wat is eigenlijk onveilig voedsel in materieel-juridische zin? En welke maatregelen dienen op grond van het levensmiddelenrecht te worden getroffen ten aanzien van onveilig voedsel?

Deze en alle volgende in de loop van 2014 te verschijnen Rode Draad-bijdragen zijn via het UvA-domein fulltext beschikbaar. Thuistoegang van Ars Aequi-artikelen via VPN/proxy is niet mogelijk.

Lees via het Rode Draad-archief alle artikelen die vanaf de start in 1988 in deze reeks zijn verschenen.