Vernieuwde website Rechtspraak.nl

      Comments Off on Vernieuwde website Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl, de website van de Rechtspraak, is vernieuwd. Hierdoor is de site nu beter toegankelijk vanaf tablets en telefoons. Daarnaast is de site zo ingericht dat de informatie voor rechtzoekenden, advocaten, journalisten en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk op één plek is te vinden.

De vernieuwing van Rechtspraak.nl vindt plaats in het kader van de vereenvoudiging en digitalisering van rechtszaken, zodat het uiteindelijk mogelijk wordt online te procederen.

De registers op Rechtspraak.nl - zoals het uitsprakenregister en curatele- en bewindregister - zijn niet vernieuwd, maar zullen in de toekomst wel beter geschikt worden gemaakt voor mobiele apparaten.