Grieks bloed, KEI-wetgeving en een vijfsporenbeleid

      Comments Off on Grieks bloed, KEI-wetgeving en een vijfsporenbeleid

NJB 2016 35 - Kronieken

Kan een werkgever zich met succes beroepen op zijn 'Griekse bloed' in een ontslagzaak? Geldt ontslagbescherming ook voor een lid van een 'spookondernemingsraad'?

Wat behelst het nieuwe vijfsporenbeleid in de asielprocedure? Brengt "Operatie Sophia" een beslissende slag toe aan de mensensmokkel via de Middellandse Zee?

En welke wijzigingen brengt de invoering van de KEI-wetgeving aan in het huidige burgerlijk procesrecht?

 

Op deze en andere actuele vragen wordt door vooraanstaande juristen ingegaan in de nieuwe NJB-kronieken.  Zij schetsen de voornaamste ontwikkelingen binnen een groot aantal rechtsgebieden.

In deze aflevering komen de volgende rechtsgebieden aan bod:

Tweemaal per jaar, in april en oktober, brengt het Nederlands Juristenblad het kroniekennummer "De staat van het recht" uit.  Deze kroniekennummers verschijnen sinds 1994 en zijn alle terug te vinden in Navigator.