Leidraad voor juridische auteurs 2022

      Comments Off on Leidraad voor juridische auteurs 2022

Bij het schrijven van een scriptie of andere academische tekst hoort het verwijzen naar de gebruikte bronnen. Bronnen moeten controleerbaar zijn en lezers moeten ze gemakkelijk terug kunnen vinden. Maar hoe verwijs je duidelijk naar literatuur, rechtspraak of websites? Dat staat uitgelegd in de Leidraad voor juridische auteurs, die digitaal beschikbaar is via Navigator.

Aanpassing verkort verwijzen
Afgelopen september verscheen de tiende, geheel herziene druk van de Leidraad. De belangrijkste aanpassing in deze nieuwe editie betreft verkort verwijzen naar tijdschriftartikelen in voetnoten. Eerder werd aangeraden om in verkorte verwijzingen de titel van het tijdschrift te vermelden. Nu wordt aangesloten bij de methode voor boeken: in beide gevallen bestaat de verwijzing dan uit de achternaam van de auteur en het jaartal van publicatie.

Voorbeelden in de literatuurlijst
Tijdschriftartikel:
Snel 2018
M.V.R. Snel, 'Hoera, een lijstje! Over bronvermelden', AA 2018, p. 254-269.

Boek:
Curry-Sumner e.a. 2010
I. Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden: instructie voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2010.

Voorbeelden in de voetnoot
1. Snel 2018, p. 256.
2. Curry-Sumner e.a. 2010, p. 21.

Verwijzen naar online publicaties
In de vernieuwde Leidraad is ook meer aandacht voor het verwijzen naar allerlei online publicaties, zoals blogs, video's en podcasts. Bij het verwijzen wordt aangesloten bij de methode van verwijzen naar tijdschriftartikelen. Op de plek van de tijdschrifttitel vermeld je (zo kort mogelijk) het webadres.

Is een publicatie vergelijkbaar met een tijdschriftartikel? Verwijs er dan naar zoals naar een artikel, zowel in de voetnoot als in de literatuurlijst. Lijkt de online publicatie niet op een tijdschriftartikel, bijvoorbeeld omdat er geen auteur wordt vermeld? Dan wordt de bron niet opgenomen in de literatuurlijst, maar alleen in de voetnoot.

Voorbeeld van video en podcast in de voetnoot
1. 'Het Kamergesprek: De grondwet wijzigen', Nieuwspoort, youtube.com, 10 februari 2023.
2. 'Procesafspraken... en hoe nu verder?', de Rechtspraak, staatvanhetstrafrecht.fireside.fm, 13 november 2022 (podcast).

Al 25 jaar een naslagwerk om te citeren
Deze 10e editie is een jubileumuitgave: de Leidraad biedt inmiddels 25 jaar een richtlijn voor citeren in Nederlandse juridische literatuur. Na een oproep van Gerard Schuijt in het NJB om iets te doen aan de veelvoorkomende onvolledigheid en inconsistentie van voetnoten en bronverwijzingen in juridische literatuur, werd een commissie gevormd om tot uniforme regels te komen. Deze commissie met vertegenwoordigers vanuit de juridische wetenschap, redacties en uitgeverijen stelde vervolgens de Leidraad voor juridische auteurs op.

Meer informatie
De Leidraad voor juridische auteurs is digitaal toegankelijk, maar ook op papier aanwezig bij de balie van de Juridische Bibliotheek. Daarnaast is er een samenvatting beschikbaar. Meer uitleg over verwijzen, verschillende citatiestijlen en het gebruik van citatiemanagers is te vinden in de gids Zoeken, schrijven en verwijzen op onze website.