De canon van het bouwrecht: Jubileumnummer - Tijdschrift voor Bouwrecht

      Comments Off on De canon van het bouwrecht: Jubileumnummer - Tijdschrift voor Bouwrecht

Ter gelegenheid van de voltooiing van de 10e jaargang van het Tijdschrift voor Bouwrecht heeft het Instituut voor Bouwrecht een speciaal jubileumnummer uitgebracht: De Canon van het Bouwrecht.

"In de afgelopen tien jaar is veel verschillende bouwrechtelijke wet- en regelgeving in werking getreden, die op geheel eigen wijze van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van het bouwrecht. Of het nu ging om de Wro, de UAV 2012/UAV-GC 2005 of de Aanbestedingswet 2012, TBR besteedde er uitgebreid aandacht aan. In deze speciale editie van TBR wordt de balans opgemaakt."

Met bijdragen van:

  • Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer - Unieke symbiose
  • Mr. dr. H.J. de Vries - De WRO
  • Prof. mr. J. Struiksma - De Wabo
  • Mr. H.C.W.M. Moesker - Het Bouwbesluit 2012
  • Prof. dr. ir. A.G. Bregman - De Grondexploitatiewet
  • Mr. L.C. van den Berg - UAV 2012
  • Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis - De UAV-GC 2005
  • Mr. H.P.C.W. Strang - Het internationale bouwcontractenrecht
  • Mr. H.N. s'Jacob, mr. C.E. van Staveren en Prof. mr. J.M. Hebly - Aanbestedingsrechtelijk bouwrecht 2008-2017
  • Mr. P.F.C. Heemskerk en mr. C.M.C. Wagemakers - Gids Proportionaliteit