Parlementaire geschiedenis Wet werk en zekerheid

      Comments Off on Parlementaire geschiedenis Wet werk en zekerheid

parlementaireWeinig recente wetgeving heeft zoveel belangstelling in de media gehad als de wetswijzigingen die het gevolg zijn van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Deze wet is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en om meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

Voor wie geïnteresseerd is in de parlementaire geschiedenis van de WWZ beschikt de Juridische Bibliotheek over een recent verschenen naslagwerk getiteld "Parlementaire geschiedenis Wet werk en zekerheid" (Boom Juridische uitgevers, 2015).  Deze uitgave zal bestaan uit 3 delen, waarvan de eerste 2 nu beschikbaar zijn in de bibliotheek (184: A.6.PARL dl. 1, 2)

Een aantal van de meest opvallende veranderingen per 1 juli 2015 zijn:

  • Flexwerkers kunnen na 2 jaar aanspraak maken op een vast contract. Dat was na 3 jaar.
  • Vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding.
  • Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien.
  • Er komt een vaste ontslagroute: bedrijfseconomisch ontslag en ontslag als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV (zie hieronder een tabel met een vereenvoudigde weergave van oud en nieuw ontslagrecht).

ontslagrecht