Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - mei/juni 2018

      Comments Off on Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - mei/juni 2018

De verschillende ministeries geven regelmatig opdracht aan instellingen, commissies, onderzoeksgroepen of bureaus om (verkennend) onderzoek te doen. Dit is een overzicht van de adviezen en rapporten – met een juridisch raakvlak – die de afgelopen twee maanden zijn verschenen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

WODC-publicaties
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Jusitie en Veiligheid. Het verricht eigen onderzoek, maar geeft ook opdrachten hiervoor aan externe partijen. WODC-publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar. Een selectie van recente publicaties: