De nieuwe NJB-kronieken

      Comments Off on De nieuwe NJB-kronieken

vrouwefWelke "hufterige" overtredingen in het verkeer worden sinds 1 januari 2015 niet meer administratiefrechtelijk, maar strafrechtelijk gehandhaafd? Wat zegt recente rechtspraak over de doorverkoop van legaal gedownloade e-books?

Onder welke omstandigheden kan een werkgever aansprakelijk gesteld worden voor een huiselijk ongeval van zijn werknemer die nog resthinder van een eerder bedrijfsongeval ondervond?  Was er volgens een recente uitspraak van het Internationaal Gerechtshof sprake van genocide door het toenmalige Joegoslavië op Kroatisch grondgebied in de periode 1990-1995, of was het Kroatië dat zich schuldig maakte aan genocide op mensen van Servische afkomst?

Deze en vele andere rechtsvragen worden door vooraanstaande juristen behandeld in de nieuwste NJB-kronieken van april 2015.  De volgende rechtsgebieden komen daarbij aan bod: