Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - november/december 2017

      Comments Off on Adviezen en rapporten in opdracht van de Rijksoverheid - november/december 2017

De verschillende ministeries geven regelmatig opdracht aan instellingen, commissies, onderzoeksgroepen of bureaus om (verkennend) onderzoek te doen. Dit is een overzicht van de adviezen en rapporten –  met een juridisch raakvlak – die de afgelopen twee maanden zijn verschenen.

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Ministerie van Veiligheid en Justitie:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: