Modernisering Wetboek van Strafvordering

      2 Comments on Modernisering Wetboek van Strafvordering

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) maakt het Wetboek van Strafvordering toegankelijker voor de rechtspraktijk en burgers. Sinds 1926 zijn er wel losse onderwerpen bijgewerkt en aangepast, maar het wetboek is sindsdien nooit gewijzigd. De samenleving is sindsdien veranderd, digitale ontwikkelingen gaan snel en de criminaliteit uit zich op andere manieren. Op de website Modernisering Wetboek van Strafvordering vind je uitleg, documenten en nieuws over het nieuwe wetboek.

Inhoud nieuw Wetboek van Strafvordering
Het nieuwe Wetboek van Strafvordering bestaat straks uit 8 boeken en is daarmee makkelijker in gebruik. In de Contourennota is veel informatie te vinden over de voorgestelde wijzigingen. De voorlopige boekindeling maakt snel duidelijk welk onderwerp straks waar geregeld wordt.

Tijdpad moderniseringstraject
Momenteel bevindt het moderniseringstraject zich in de pre-consultatiefase. Tijdens de pre-consultatie worden de gevolgen van de (wets)voorstellen (uitvoeringsconsequenties) onderzocht. Feedback van direct geraakte organisaties in en om de strafrechtketen wordt daarbij gebruikt om de kwaliteit van wetten en regels te verbeteren.

Advies Raad van State en relevante WODC-onderzoeken
Onder Documenten is ook het advies van de Raad van State bij de Contourennota te vinden.

De WODC-onderzoeksresultaten worden meegenomen bij het maken van de wetsvoorstellen. Deze onderzoeken staan op de website van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC):

2 thoughts on “Modernisering Wetboek van Strafvordering

  1. Pingback: Most read blog posts of 2017 – JURBIB

  2. Pingback: Open Access Platform Modernisering Strafvordering – JURBIB

Comments are closed.