Een boekje open over de Hoge Raad en zijn 'reservisten'

      Comments Off on Een boekje open over de Hoge Raad en zijn 'reservisten'

De wet schrijft voor dat de Hoge Raad zaken behandelt en beslist in panels van drie of vijf raadsheren/-dames. In de praktijk zijn ook zogenoemde 'reservisten' - raadsheren die niet op de zaak zitten - standaard aanwezig bij het raadkameroverleg. Emeritus hoogleraar Ulli Jessurun d'Oliveira betoogt in zijn nieuwe boek dat deze praktijk rechtsstatelijk onacceptabel is.

Bij het overleg in de raadkamer zijn de reservisten niet alleen aanwezig, zij nemen ook deel aan het debat. Omdat er wordt gestreefd naar consensus beslissen zij in feite mee. Volgens Jessurun d'Oliveira is deze praktijk in strijd met art. 75 Wet op de Rechterlijke Organisatie en levert het een strafwaardige schending van het geheim van de raadkamer op. Daarnaast is het in strijd met het recht op eerlijk proces, zoals gewaarborgd in art. 6 EVRM.

In 2017 deed Jessurun d'Oliveira daarom aangifte van schending van het ambstgeheim; deze aangifte werd geseponeerd. Vervolgens legde hij de kwestie voor aan de wrakingskamer van de Hoge Raad, die het wrakingsverzoek afwees. Inmiddels ligt de zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Tijdens de boekpresentatie eind november gaven Leonard Besselink (hoogleraar constitutioneel recht, UvA), Paul Bovend’Eert (hoogleraar staatsrecht, RU) en Wim Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht, UL) hun visie op deze kwestie. De paneldiscussie onder leiding van Tom Eijsbouts (emeritus hoogleraar Europees constitutioneel recht, UvA) is terug te kijken via Ars Aequi.

Een boekje open over de Hoge Raad en zijn 'reservisten' is beschikbaar bij de Juridische Bibliotheek.