Database met alle Bibob-jurisprudentie

      Comments Off on Database met alle Bibob-jurisprudentie

bibob4

Het Landelijk Bureau Bibob lanceerde recent een online database met alle rechterlijke uitspraken over het Bibob-instrument. De database bevat de bestuursrechtelijke uitspraken van rechtbanken, van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven met betrekking tot de Wet Bibob. Tevens bevat de database vonnissen en arresten van de civiele rechter met betrekking tot deze wet.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij onbedoeld criminele activiteiten faciliteert bij het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen. De wet is op 1 juni 2003 van kracht geworden.

De nieuwe database biedt aan advocaten, rechters, studenten, ondernemers en andere geïnteresseerden een hulpmiddel om snel de relevante jurisprudentie over een bepaald Bibob-thema te vinden. In het zoekscherm bevindt zich een uitrolmenu met een uitgebreide trefwoordenlijst.

 Bibob1Het Landelijk Bureau Bibob heeft aan iedere uitspraak een toelichting toegevoegd, zodat de gebruiker ziet op welke punten de uitspraak relevant is. De database biedt ook uitspraken die niet op Rechtspraak.nl gepubliceerd zijn. Nieuwe uitspraken worden zo snel mogelijk opgenomen