Nieuwe publicaties Surinaams recht

      Comments Off on Nieuwe publicaties Surinaams recht

In 1992 trad in Nederland een groot deel van het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking. In 2001 is het nieuw BW in werking getreden in het voormalige land de Nederlandse Antillen. In Suriname is een nieuw Burgerlijk Wetboek in voorbereiding. De Surinaamse wetgeving heeft zich laten inspireren door het Nederlands en het Antilliaans Burgerlijk Wetboek. Naar verwachting zal per 1 januari 2024 een geheel herzien Burgerlijk Wetboek in Suriname worden ingevoerd.

Nieuwe publicaties

Om bij de kennismaking met en de bestudering van het nieuwe Surinaamse Burgerlijk Wetboek overzicht en houvast te bieden zijn recent drie publicaties verschenen.

Onlangs verschenen ook twee werken over het Surinaamse staats- en bestuursrecht.

Jubileum Surinaams Juristenblad

Daar boven op komt dat het Surinaams Juristenblad (SJB) dit jaar haar 60-jarig jublileum viert. SJB is de toonaangevende uitgave voor juristen die in de Surinaamse rechtspraktijk werken. Dit tijdschrift heeft een nieuw thuis gevonden bij Uitgeverij Boom Juridisch. Vanaf 2023 is SJB digitaal beschikbaar op Boomportaal.