Open Access Platform Modernisering Strafvordering

      Comments Off on Open Access Platform Modernisering Strafvordering

Het Platform Modernisering Strafvordering is een initiatief van Boom Juridisch n.a.v. de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (zie ons blogbericht van 13 april 2017 voor meer informatie over de modernisering) .

Open Access-platform
Op het Open Access-platform vind je wetenschappelijke en opiniërende bijdragen en literatuursuggesties over onderwerpen die voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering van belang zijn. Dit platform wil informatie over het omvangrijke project tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering toegankelijk maken. Alle bijdragen zijn vooraf beoordeeld door de redactie van het platform en zijn gratis in te zien, te downloaden en te printen.

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Daarnaast biedt Boom Juridisch de reeks Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering. Deze serie bevat de belangrijkste delen van de parlementaire geschiedenis. Per boek wordt artikelsgewijs aangegeven welke wijzigingen de bepaling gedurende de totstandkoming heeft ondergaan inclusief de relevante passages uit de wetsgeschiedenis.

De parlementaire geschiedenis verschijnt in negen delen. Het eerste deel, Boek 0, betreft de Contourennota (beschikbaar in de Juridische Bibliotheek) en geeft een algemene verantwoording. Vervolgens wordt elk van de acht toekomstige boeken van het Wetboek van Strafvordering in een afzonderlijk deel behandeld. Zodra deze verschijnen, zullen deze ook beschikbaar zijn in de Juridische Bibliotheek.