Muizenval

      Comments Off on Muizenval

De muizenval (met korrels of pindakaas) maakt, in een oud pand als de Oudemanhuispoort, onderdeel uit van de basisuitrusting van het gebouw. We hebben de muizen allemaal gehoord en gezien (dood en levend) of 'bevrijd' in de binnentuin.

In de bibliotheek is jaren een muizenval voor mensen geweest. Hè??? Deze muizenval hield verband met de grootste revolutie die in het bibliotheekwezen plaatsvond: de digitalisering van informatie.

Vanaf de vroege jaren ’80 van de vorige eeuw wordt de digitalisering in onze bibliotheek ingezet. Het betreft zowel de digitalisering van bibliotheekprocessen - zoals de catalogus en het uitlenen - als van de informatie zelf of de toegang daartoe. De eerste computer doet zijn intrede in de 'backoffice' en werd eerst alleen nog maar door daartoe opgeleide medewerkers bediend, want de interfaces waren volledig commandogestuurd. Je moest een getrainde aap zijn om er informatie in te stoppen of uit te toveren.

De muizen waren ook blij met de komst van de computer: via de kabelgoten die door het hele gebouw werden getrokken verplaatsten ze zich met gemak door het hele complex.

Naarmate er meer (juridische) informatie beschikbaar kwam voor studenten en medewerkers op - aanvankelijk - diskettes en cd-roms (offline toepassingen), werd het nodig om computers ter beschikking te stellen voor de gebruikers. Nadat in 1994-1995 de Algemeen Juridische Bibliotheek met een nieuw magazijn was uitgebreid, was er ruimte om een raadpleeg- en instructieruimte in te richten met enkele computers. Dit werd zeer toepasselijk (beide typen muizen waren er aanwezig) de 'Muizenval'. Aanvankelijk bevolkt door de onverschrokken informatiezoekers die niet bang waren zich in de digitale revolutie te storten, al dan niet ondersteund met instructie.

Als we dat vergelijken met de huidige situatie dan valt vooral op dat de hoeveelheid informatie overstelpend is geworden, dat de interfaces veelal intuïtiever zijn en dat de bibliotheek steeds minder computers ter beschikking hoeft te stellen omdat de studenten en medewerkers hun eigen apparaten hebben.

Wat niet is veranderd, is dat de gebruikers ondersteuning nodig hebben. Was dat aanvankelijk om het apparaat te bedienen en de commandotaal te leren, nu is het vooral om in de overvloed van informatie intelligent en efficiënt te leren zoeken naar betrouwbare informatie. Vandaar dat de bibliotheek en de faculteit veel belang hechten aan en energie steken in het aanscherpen van informatievaardigheden van studenten en medewerkers.