Over Bijzonder Strafrecht & Handhaving

      Comments Off on Over Bijzonder Strafrecht & Handhaving

tvbs

Het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) is sinds kort full text beschikbaar als e-tijdschrift binnen het UvA-domein.

TBS&H bestaat sinds 2014; het ambieert een academisch vakblad te zijn dat zich beweegt op het snijvlak van het bijzonder strafrecht en het bestuursrechtelijk handhavingsrecht.

In het oog springende voorbeelden van nieuwe wetgeving en relevante rechtspraak bevinden zich op het terrein van faillissementsfraude, milieucriminaliteit, dierenwelzijn en misbruik van de financiële markten.

Gerenommeerde auteurs uit de wetenschap en de rechtspraktijk hebben in eerdere edities van TBS&H onder meer de volgende, uiteenlopende onderwerpen nader belicht:

goats-not-int-he-rain1