Het 'probleem' Eerste Kamer

      Comments Off on Het 'probleem' Eerste Kamer

EersteKamerIn Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat, de nieuwe uitgave van het Montesquieu Instituut, wordt door verschillende auteurs de werking van de Eerste Kamer en de inrichting van het tweekamerstelsel zoals we dat kennen besproken. Ook wordt de mogelijke toekomstige rol van de Eerste Kamer verkend.

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een grotere politieke rol van de Eerste Kamer die minder in de luwte opereert. Dit wordt aan de hand van een aantal thema’s in de bundel besproken.

Zo wordt er gekeken naar de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetsformaties. Formeel zijn Eerste Kamerleden niet gebonden aan de afspraken in het regeerakkoord. De vraag is of dat houdbaar is, nu de rol van de Kamer meer politiek is geworden en of het betrekken van de Eerste Kamer bij kabinetsformaties dan niet wenselijk is.

Ook schetst de directeur van het Montesquieu Instituut in een ander artikel een alternatieve rol en andere wijze van verkiezing van de Eerste Kamer.

Lees deze artikelen en meer in Het 'probleem' Eerste Kamer: Visies op de toekomstige rol van de Senaat online, als onderdeel van de Montesquieu Reeks.