Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

      Comments Off on Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari j.l. kan men in Nederland niet meer bij voorbaat in gemeenschap van goederen huwen. Het huwelijk wordt vanaf heden in beperkte gemeenschap van goederen voltrokken. Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Dit heeft nogal wat juridische gevolgen.

 

Voor meer inzicht in deze juridische gevolgen volgt een overzicht van beschikbare bronnen die o.a. in de Juridische Bibliotheek geraadpleegd kunnen worden: