(Zoek)tips voor scriptieschrijvers (2)

      Comments Off on (Zoek)tips voor scriptieschrijvers (2)

Ben je bezig met het schrijven van je scriptie? In een eerder artikel hebben we al eens zoektips verzameld om je op weg te helpen bij het vinden van de juiste bronnen voor je onderzoek. In dit vervolg komen ook een aantal tips aan bod die je kunnen helpen bij het schrijven zelf en het verwijzen naar je bronnen.

Recht.nl
Recht.nl is een van de grootste websites voor juristen in Nederland. Je vindt er juridisch nieuws, jurisprudentie, samenvattingen en full text artikelen uit vakliteratuur en een juridische zoekmachine.
Recht.nl kun je dus ook goed gebruiken om je te oriënteren op een onderwerp en om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.
Voor studenten en medewerkers van universiteiten is een abonnement op Recht.nl gratis. Hiervoor moet je wel beschikken over een e-mailadres van je instelling.

Literatuur over schrijven en onderzoek doen
De bibliotheek beschikt over een collectie boeken die behulpzaam kunnen zijn bij het doen van juridisch onderzoek en het schrijven van een scriptie. Een kleine selectie:

Een uitgebreider overzicht vind je op onze website of kijk in de bibliotheek bij plaatsnummer 184: B.1.l.

Leidraad voor juridische auteurs
Bij het schrijven van een scriptie (of andere academische tekst) hoort ook het verwijzen naar de gebruikte bronnen. Deze moeten controleerbaar zijn en gemakkelijk terug te vinden door de lezer. Voor het verwijzen naar juridische bronnen in Nederlandse teksten gebruik je de Leidraad voor juridische auteurs. De Leidraad is gratis digitaal (pdf) beschikbaar.

UvA Scripties
Benieuwd hoe een scriptie er eigenlijk uitziet? Kijk dan eens in de scriptiedatabank UvA Scripties. In deze databank worden onder andere de masterscripties gepubliceerd die zijn geschreven aan de FdR.

De Universiteitsbibliotheek heeft een video gemaakt over het publiceren van je scriptie. Daarin worden ook tips gegeven over gebruik van (rechtenvrije) afbeeldingen en hoe om te gaan met privacygevoelige informatie.

Hulp nodig?
Heb je een vraag over het vinden van informatie? Kom dan langs bij de bibliotheekbalie of stel je vraag per mail of telefonisch. Daarnaast bieden we enkele keren per jaar workshops aan. Kijk voor contactgegevens en meer informatie op onze website.

Update: 22 februari 2023