De sleepwet: veiligheid vs. privacy

      Comments Off on De sleepwet: veiligheid vs. privacy

Gelijk met de  gemeenteraadsverkiezingen vindt er op woensdag 21 maart 2018 een raadgevend referendum plaats over de vernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), in de volksmond ook wel aangeduid als Sleepwet of Aftapwet. Deze wet vervangt de huidige wet uit 2002.  De invoering van de nieuwe wet staat gepland voor 1 mei 2018. Klik hier voor een chronologisch overzicht van de totstandkoming van de Wiv.

Themanummer Justitiële Verkenningen
Recent bracht het tijdschrift Justitiële verkenningen het themanummer ‘Geheime diensten en de democratische rechtsstaat’ uit. Hierin worden allerlei aspecten van de Wiv 2017 belicht, zoals het toezicht, de precieze taken en verplichtingen die de AIVD en MIVD krijgen opgelegd en de internationale samenwerking.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
De toename van dreigingen van terreuraanslagen en digitale aanvallen, is een belangrijke reden voor de nieuwe wet op de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.  Onze geheime diensten krijgen ruimere mogelijkheden om telefoon- en internetverkeer van grote groepen burgers te onderscheppen. In de nieuwe wet mogen inlichtingendiensten 'ongericht' op kabels zoeken als zij menen dat er een bepaalde dreiging is.

Privacy vs. veiligheid
In aanloop naar het referendum gaat het publieke debat vooral over de balans tussen veiligheid en privacy. In het VPRO-programma Het Buitenhof vond op 4 maart j.l. een discussie plaats tussen een voor- en een tegenstander van de nieuwe wet.

(https://www.vpro.nl/speel.POMS_AT_12986876.html)

Afschaffing raadgevend referendum
Het kabinet Rutte III is van plan het raadgevend referendum af te schaffen. Dit staat in het huidige regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum is op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 22 februari 2018 aangenomen.