Nieuwe functionaliteiten in Wetten.nl

      Comments Off on Nieuwe functionaliteiten in Wetten.nl

Onlangs is een vernieuwde versie gelanceerd van de nationale wettenbank Wetten.nl. Deze databank is uitgebreid met een aantal handige functionaliteiten, waarvan de belangrijkste hieronder worden besproken.

Verschillen tussen wetsversies bekijken
Het is mogelijk om verschillende versies van een wettekst met elkaar te vergelijken. Klik hiervoor op het 'Opties-icoon' rechtsboven de wettekst en vervolgens op 'Vergelijk versies'. Kies de versie waarmee u de huidige wet wilt vergelijken. De geldende wettekst is groen gemarkeerd, de oude tekst is rood.

Wetten-nl - Wetsversies

Verwijzingen naar rechterlijke uitspraken en andere overheidsinformatie
Met behulp van linked data is de informatie in Wetten.nl verbonden met informatie uit andere overheidsbronnen, waaronder rechterlijke uitspraken en gerelateerde wetten en regelingen. U kunt deze bekijken door te klikken op het 'Opties-icoon' en vervolgens op 'Relaties'. Het aantal verwijzingen zal de komende tijd nog worden uitgebreid.

Wetten-nl linked data 2

Zoeken op Europese richtlijn
In een apart tabblad in het zoekscherm kunt u zoeken naar Europese richtlijnen en informatie over de implementatie daarvan door Nederland. Dit onderdeel is echter nog experimenteel en daardoor niet volledig.