Digitale processtukken, verhoorbijstand en prudentieel toezicht

      Comments Off on Digitale processtukken, verhoorbijstand en prudentieel toezicht

kronieken1Wat zijn de gevolgen van de wet digitale processtukken Strafvordering?  Kan een schending van het recht op verhoorbijstand een vormverzuim opleveren in het strafproces?  Welke wijzigingen worden voorgesteld in de nieuwe Corporate Governance Code? En wat wordt verstaan onder prudentieel toezicht door de ECB?

Op deze en andere actuele vragen wordt ingegaan in de nieuwe NJB-kronieken van april 2016.  Vooraanstaande juristen schetsen daarin de laatste ontwikkelingen binnen een groot aantal rechtsgebieden.

In deze aflevering komen de volgende rechtsgebieden aan bod: