Wat is Lexplicatie?

      1 Comment on Wat is Lexplicatie?

Lexplicatie is een online bron waarin commentaar op belangrijke onderdelen van wet- en regelgeving in Nederland en de voor Nederland van belang zijnde Europese en internationale regelingen te vinden is.

De artikelen bevatten verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en relevante jurisprudentie (bronnen en citaten). Waar geen commentaar is, wordt volstaan met een kernbeschrijving of een inleiding (wettelijk kader).
Lexplicatie is te raadplegen via InView (voorheen Navigator), Legal Intelligence en Rechtsorde. De meest efficiënte manier van benaderen: zoek op wetsartikel, verfijn op commentaar, kies vervolgens Lexplicatie.

Lexplicatie is ontstaan uit een samensmelting van de Schuurman & Jordensreeks en de ADW (Algemene Databank Wet- en regelgeving). De Schuurman & Jordensreeks, verschenen in de periode 1851-2007, bevat ook tekst en commentaar op wet- en regelgeving.  Met deze reeks vind je dus snel commentaar en verwijzingen naar parlementaire geschiedenis en uitspraken bij oudere wet- en regelgeving.

Zoeken in deze papieren reeks kan met het alfabetisch trefwoordenregister, het chronologisch register en het overzicht van wetten in het S&J Register. Speciaal voor deze oude papieren reeks heeft de Juridische Bibliotheek een kast op maat laten maken. De deeltjes zijn te raadplegen in de Juridische Bibliotheek.

Foto: Monique Kooijmans

Zie ook de handleiding ‘Hoe vind ik commentaren’  voor informatie en een overzicht van alle in de bibliotheek aanwezige commentaren op Nederlandse wet- en regelgeving.

Update: 9 februari 2024

1 thought on “Wat is Lexplicatie?

  1. Pingback: Most read blog posts of 2017 – JURBIB

Comments are closed.