Over kwaliteit van rechtspraak

      Comments Off on Over kwaliteit van rechtspraak

Het meest recente nummer van Rechtstreeks, het wetenschappelijk periodiek van de Raad voor de rechtspraak, gaat over de kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak.

In het artikel Voorbij vrijblijvendheid. Leidraden voor het versterken van de inhoudelijke kwaliteit van rechterlijke beslissingen geeft Ruth de Bock (raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam) een feitelijke invulling aan het flexibele begrip 'kwaliteit'. Dit doet zij aan de hand van een kwaliteitsmodel dat steunt op drie pijlers: rechtvaardigheid, ambachtelijkheid en effectiviteit.

Rechtstreeks coverPeter Cools (voorzitter van het Gezamenlijk LOV Overleg) en Herman Bolt (waarnemend president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven) gaan vervolgens in op de adviezen van Ruth de Bock.

Het artikel van De Bock is een ingekorte versie van het preadvies dat ze eerder dit jaar schreef voor de Nederlandse Juristen-Vereniging. Dit advies is samen met de andere NJV-preadviezen van 2015 gebundeld onder de titel Kwaliteit als keuze in rechtspraak, wetgeving en rechtswetenschap en beschikbaar in de Juridische Bibliotheek.

Eerdere edities van Rechtstreeks zijn terug te vinden op de website van de Rechtspraak.