Digitaal venster op Europa: EuropaPoort

      Comments Off on Digitaal venster op Europa: EuropaPoort

europapoort

 

Op Europapoort.nl vinden Kamerleden en andere geรฏnteresseerden informatie over Europese beleidsinitiatieven, ontwerprichtlijnen, besluiten van de Europese Raad en verslagen van de behandeling van voorstellen in het Europees Parlement. Het betreft Europese dossiers die in behandeling zijn genomen door de Eerste Kamer.

 

Een Europees wetgevingsdossier wordt aangelegd op initiatief van een Kamercommissie wanneer die van mening is dat een Europees initiatief of een ontwerp-richtlijn van belang is voor Nederland, of dat het voorstel raakt aan nationaal beleid. Nadat een Edossier is aangelegd kan de bezoeker van de site de voortgang van de parlementaire behandeling via de Europese pagina van de betreffende commissie volgen. Door diverse selectiecriteria te gebruiken, kan gericht gezocht worden naar het gewenste dossier.

Ook kunnen bezoekers van de site op de commissiepagina zien welke Europese voorstellen bij de betreffende Kamercommissie in behandeling zijn. Zij kunnen op de voet volgen wat de voortgang is van de behandeling van een specifiek voorstel bij de Europese instellingen.

Daarnaast vervult EuropaPoort de functie van klankbord naar burgers en organisaties in Nederland. Zij kunnen via de site aangeven of en waarom een Europees beleidsinitiatief door de Eerste Kamer in behandeling zou moeten worden genomen. EuropaPoort kan ook via Twitter gevolgd worden.