Open access via NARCIS

      Comments Off on Open access via NARCIS

NARCIS is  een nationale portal voor informatie over wetenschappers en hun werk. De database bevat inmiddels meer dan 800 duizend wetenschappelijke publicaties (artikelen, rapporten, proefschriften, boeken), waarvan ruim 340 duizend open access toegankelijk zijn (hieronder zijn meer dan 45 duizend proefschriften).

NARCIS staat voor National Academic Research and Collaborations Information System. Naast publicaties uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, bevat het ook projectbeschrijvingen van lopende en afgesloten onderzoeksprojecten,  een hooglerarenbestand met adresgegevens en leeropdrachten, profielen van onderzoeksinstituten en een expertisebestand van onderzoekers.

Narcis pretendeert nog geen volledigheid bij de publicatielijsten van onderzoekers. Als de publicatiegegevens van de universitaire metis-bestanden in de toekomst kunnen worden opgenomen, wordt NARCIS een stuk completer.