Homoniem 'Open toegang'

      Comments Off on Homoniem 'Open toegang'

Klik om de afbeelding te vergroten

Nee, dit is geen titel van een taalrubriek. Dit gaat over één van de kerntaken van de bibliotheek,  namelijk over allerlei manieren waarop in de Juridische Bibliotheek door de jaren toegang is gegeven tot (juridische) informatie.

In de beginjaren van de bibliotheek van het Juridisch Instituut was een fysiek bezoek de enige manier om boeken en tijdschriften te kunnen gebruiken. De gebruikers waren (en zijn) primair de studenten en medewerkers. Aan studenten werd niet uitgeleend en voor medewerkers waren er tal van regels waar - gezien het bijgevoegde plaatje - niet iedereen zich aan hield. Gelukkig is het nu veel makkelijker om boeken langer te lenen bij de JB, zelfs zonder de JB te bezoeken!

'Open toegang' betekent ook (liefst alle) publicaties van facultaire medewerkers ter beschikking stellen. In het papieren tijdperk was dat een onmogelijke klus, getuige deze alinea uit het Verslag van werkzaamheden van de bibliotheek 1972-1973:

“Alle goede gevers niet te na gesproken is het toch een verontrustend verschijnsel, dat het tegenwoordig door wetenschappelijke medewerkers onzer Faculteit niet meer als vanzelfsprekend wordt beschouwd, een geschenkexemplaar van hun publicaties aan de bibliotheek van het Juridisch Instituut aan te bieden. Deze publicaties toch zijn niet alleen gedurende hun betaalde werktijd, maar meestal ook met behulp van de boekerij en/of kaartsystemen van het Juridisch Instituut tot stand gekomen.”

Uitleenbriefje

Anno 2017 probeert de bibliotheek niet zozeer meer de publicaties van medewerkers te verzamelen - hoewel iedereen zijn/haar boeken nog mag schenken (graag) - maar medewerkers te ondersteunen bij het publiceren van hun materiaal in open toegang: Open access.

En de toegang tot de bibliotheek? Die is open voor iedereen die juridische informatie nodig heeft.