Leidraad voor de strafrechtspracticus

      Comments Off on Leidraad voor de strafrechtspracticus

strafzaak7Het Handboek Strafzaken verschaft actuele, op de praktijk gerichte informatie over de behandeling van strafzaken. De verschillende onderdelen van een strafzaak worden door diverse auteurs thematisch behandeld. Via de Kluwer Navigator is het handboek beschikbaar in het UvA-domein.

 

De uitgave onderscheidt de volgende hoofdonderdelen van een strafzaak: voorfase, terechtzitting, rechtsmiddel, sancties, executie, bijzondere procedures (nationaal en internationaal), bijzondere delictsgroepen en bijzondere onderwerpen.

Ieder hoofdstuk, het zijn er meer dan 100, begint met een Ten geleide-paragraaf; daarin staan:

  • de relevante wetsartikelen,
  • een overzicht van de belangrijkste rechtspraak,
  • verwijzingen naar andere relevante hoofdstukken,
  • een checklist, waarin de lezer kan nagaan of hij met betrekking tot de hem voorliggende strafzaak niets over het hoofd heeft gezien, en
  • uitgebreide literatuurverwijzingen.

Naast de meer dan 100 thematische onderwerpen, zijn er bijlages met onder meer een overzicht van de termijnen, een groot aantal modellen voor de rechtspraktijk en tot slot adressen van rechtsprekende instanties.

handboek