Studies en rapporten van de Raad van State

      Comments Off on Studies en rapporten van de Raad van State

In de serie Studies en rapporten van de Raad van State is een nieuw deel verschenen, getiteld Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip rechtsstaat.
Deze serie ‘Studies en rapporten’ brengt aspecten in het werk van de Raad en zijn beide Afdelingen voor het voetlicht die voor dat werk van bijzonder gewicht zijn.

In het 4e deel   -  van de hand van mevrouw prof. mr. J.H. Gerards, prof. dr. W.J.M.Voermans, mr. dr. M.L. van Emmerik en dr. H.M.Th.D. Ten Napel, tot stand gebracht onder auspiciën van het Instituut voor Publiekrecht van de Universiteit Leiden - wordt de betekenis, reikwijdte en gebruik van het begrip 'rechtsstaat' (rule of law) binnen de Raad onderzocht.

"Het werd als een noodzaak ervaren meer zicht te krijgen op de vraag wat de betekenis en reikwijdte van het begrip ‘rechtsstaat’ zijn, welke plaats dit begrip inneemt onder de constitutionele beginselen die de Raad van State bij zijn adviserende en rechtsprekende functies in acht moet nemen en welke normatieve waarde en betekenis daarbij aan dat begrip toekomen, mede in internationaalrechtelijk verband bezien."

Download het 4e en de voorgaande delen uit de serie hier:

Zie ook de website van de Raad van State.