Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

      Comments Off on Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Klik op de afbeelding voor de volledige infographic

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Doel van deze EU-verordening is dan ook harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Europese Unie. Belangrijke vernieuwingen zijn onder andere de invoering van het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit.

Hieronder zijn enkele bronnen verzameld die meer inzicht geven in de totstandkoming van de AVG en de juridische gevolgen daarvan.

Verordening en nationale wetgeving
De tekst van de AVG - ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) - is te vinden via EUR-Lex: Verordening (EU) 2016/679. Een tijdlijn van de totstandkomingsprocedure is eveneens beschikbaar, inclusief verwijzingen naar voorbereidende documenten en andere relevante stukken.

Tegelijk met de AVG treedt op 25 mei ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) in werking. Deze wet regelt onder andere de instelling van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als nationale toezichthouder en geeft de AP de bevoegdheid om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarnaast wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De wettekst en alle Kamerstukken en Handelingen zijn beschikbaar in het dossier op Overheid.nl.

Literatuur
Via de Juridische Bibliotheek zijn meerdere boeken en commentaren over de AVG beschikbaar:

Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Uitgebreide informatie, checklists en nieuws over de AVG zijn op de website verzameld in het Dossier AVG.

JURBIB en AVG
Ook dit blog is AVG-bestendig gemaakt. Welke gegevens we verzamelen en wat we met deze gegevens doen, lees je op de pagina Privacy & Cookies.