Inleiding in de shari'a

      Comments Off on Inleiding in de shari'a

shariaNieuw in de collectie van de Juridische Bibliotheek is het boek Inleiding in de shari'a; een kennismaking met het recht van de islam en van de islam-georiënteerde wereld, geschreven door oud-hoogleraar van de VU, Frans van der Velden (2016, Boom juridisch).

Wie meer wil weten over islamitische rechtsbegrippen als fiqh, haram, oerf, fitna, ta'abbi;  over de rechtsbronnen van de islam; over geloofsafval en het misdrijf van wijndrinken, die vindt deze handzame introductie in het islamitische recht bij kastplaats 184: B.15(Islam).VELD.

De shari'a is de uitdrukking van de goddelijke wil, de wil van Allah. Het is zowel een systeem van wettelijke en sociale regels, als van religieuze en morele regels. Religieuze rechtsgeleerden (foeqaha) interpreteren de van Allah's wil afgeleide voorschriften.

Inleiding in de shari'a opent met een algemene inleiding in het islamitische recht, waarbij onder meer de belangrijkste richtingen en scholen binnen de islam aan de orde komen. Vervolgens wordt ruime aandacht besteed aan het islamitische personen-, familie- en erfrecht.  Het boek sluit af met een vijftal hoofdstukken over het islamitische vermogensrecht, bestuursrecht, strafrecht, procesrecht en grensoverschrijdend recht.

Meer boeken over dit onderwerp zijn vindbaar in de Juridische Bibliotheek bij kastplaats 184: B.15(Islam).