De Rode Draad van 2018: Rechtseenheid

      Comments Off on De Rode Draad van 2018: Rechtseenheid

De Rode Draad van Ars Aequi staat in het eerste halfjaar van 2018 in het teken van vraagstukken die betrekking hebben op rechtseenheid. Vooraanstaande juridische auteurs zullen iedere maand ingaan op verschillende aspecten van rechtseenheid en haar tegenpool rechtsverscheidenheid.

In het januarinummer van Ars Aequi bijt Leonie Huijbers het spits af met een artikel over procedurele toetsing door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof richt zich steeds vaker op de kwaliteit van de nationale besluitvormingsprocedure. De auteur onderzoekt hoe deze trend zich verhoudt tot de noodzaak om sommige verschillen tussen staten te respecteren.

Rechtseenheid
Rechtseenheid is essentieel voor de realisatie van rechtstatelijke waarden als gelijkheid, rechtszekerheid en het tegengaan van willekeur, aldus de Commissie rechtseenheid in het bestuursrecht in 2016. Wanneer rechters in gelijke gevallen tot uiteenlopende uitspraken komen dan ondermijnt dit het vertrouwen in het recht en de rechtspraak, alsmede het gezag van de rechter en de wetgever.

Naast de nationale rechtseenheid en -verscheidenheid spelen internationalisering en europeanisering een rol. Nationale, internationale en Europese rechtspraak interacteren doorlopend met elkaar.

Archief
De Rode Draad-bijdragen die in de loop van 2018 verschijnen, zijn via het UvA-domein fulltext beschikbaar. In het Rode Draad-archief lees je alle artikelen die in deze reeks zijn verschenen sinds de start in 1988.