Hoe vind ik... commentaren?

      Comments Off on Hoe vind ik... commentaren?

Tekst & Commentaar

Het kan soms lastig zijn om de betekenis van een wetsartikel meteen en volledig te begrijpen. In dat geval is het nuttig een commentaar te raadplegen waarin een deskundige uitleg geeft bij wets- of verdragsartikelen. Behalve een toelichting bevatten commentaren ook verwijzingen naar relevante jurisprudentie, parlementaire geschiedenis en literatuur.

Handleiding Commentaren
Om te helpen bij het vinden en selecteren van de juiste commentaren is er nu een Handleiding Commentaren beschikbaar op de website van de Juridische Bibliotheek. In deze handleiding vind je:

  • Uitleg over de verschillen tussen commentaren (artikelsgewijs en thematisch);
  • Een toelichting op de meest gebruikte commentaarseries, zoals de Asser-serie, Tekst & Commentaarserie, Lexplicatie en Sdu Commentaren;
  • Een overzicht van vakspecifieke commentaren waaronder Handboek Strafzaken en Encyclopedie Sociale Verzekeringen;
  • Een korte instructie voor het vinden van internationale commentaren bij verdragen.

Digitaal of papier?
Van een aantal commentaren, zoals de Asser-serie en Tekst & Commentaar, beschikt de bibliotheek zowel over de digitale als de papieren versie. Houd er rekening mee dat digitale commentaren continu worden bijgewerkt en dus vaak actueler zijn dan de gedrukte versies.

Commentaren in Rechtsorde
Alle commentaren zijn te vinden in Rechtsorde. Raadpleeg het gewenste commentaar door te klikken op Bronnen, vervolgens op Bladeren en tot slot op Commentaren.

Ben je op zoek naar commentaar bij een specifiek artikel? Zoek dan de wet of het wetsartikel op. Klik vervolgens in het zoekresultaat op de tekstballon. Of open de wettekst en klik in de documentweergave op het tabblad Commentaar.

Commentaar via zoekresultaat

Commentaar via documentweergave

Sdu Commentaren in OpMaat
Hoewel de Sdu Commentaren ook in Rechtsorde zijn te vinden, is het aan te raden om deze commentaren rechtstreeks in de Sdu-databank OpMaat te raadplegen. De zoekmogelijkheden en verwijzingen binnen Sdu Commentaren werken dan namelijk beter dan in Rechtsorde.

Overige commentaren

Update: 19 februari 2019