Open access forum Familie & Recht

      3 Comments on Open access forum Familie & Recht

Naast het open access platform voor bestuursrecht NALL, is er nu ook een open access forum voor Familie & Recht. Het forum is een gezamenlijk Belgisch-Nederlands initiatief en wordt mede mogelijk gemaakt door het NWO stimuleringsfonds Open Access–Tijdschriften in samenwerking met Boom Juridische uitgevers (BJu).

Het forum biedt plaats voor wetenschappelijke artikelen op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht in België en Nederland.

 

De artikelen ondergaan vooralf een double blind peer review-procedure* door 'peers' uit verschillende disciplines, deze worden door de redactie van Familie & Recht geselecteerd.

*(zowel de auteurs als de reviewers zijn tijdens de procedure anoniem)

De eerste bijdragen zijn:
- Literatuurbespreking: Rapport koude uitsluiting en reactie staatssecretaris door Evelien Verhagen.
- Overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming: een analyse van de socio-juridische context door Ruben Hemelsoen.
- Duo-moederschap in Nederland vanuit juridisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief door Machteld Vonk en Henny Bos.

3 thoughts on “Open access forum Familie & Recht

    1. jb-fdr Post author

      Good question. Because it's more likely that Dutch people can read English than people who read English can also read Dutch, we decided to blog in English when the information is of interest for both Dutch and English (reading) patrons. We only blog in Dutch when the information is concerning a database or other legal resource with a Dutch-only interface or holding exclusively Dutch language content.

  1. Pingback: Nieuw: Open Access Advocate – JURBIB

Comments are closed.