De Wetgevingskalender

      Comments Off on De Wetgevingskalender

wetsvoorstel3

Voor wie meer wil weten over komende wetgeving en algemene maatregelen van bestuur heeft de Nederlandse overheid een informatiekanaal op Overheid.nl beschikbaar onder de titel de Wetgevingskalender. Deze kalender is een vorm van dienstverlening van de overheid aan het publiek en heeft als doel het nationale wetgevingsproces inzichtelijker en toegankelijker te maken.

De rubriek Wetgeving in wording toont de voortgang van wetten en algemene maatregelen van bestuur. Wie wil weten of aangekondigde regels al in werking zijn getreden, kan terecht bij de rubriek Inwerkingtredingen. De rubriek Implementatie EU-richtlijnen biedt inzicht in de door Nederland te implementeren EU-richtlijnen en de nationale wet- en regelgeving die daarbij hoort.

De tekst van de wettelijke regeling wordt niet in de Wetgevingskalender gepubliceerd, wel verschijnen er links naar elders (bijv. als Kamerstuk) openbaar gemaakte teksten. De informatie in de Wetgevingskalender is geen officiële bekendmaking in de zin van de grondwet, zoals publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.