Verblijfblog van de Vrije Universiteit Amsterdam

      Comments Off on Verblijfblog van de Vrije Universiteit Amsterdam

VerblijblogVU2De sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam voorziet actuele migratierechtelijke thema’s van toelichting op het Verblijfblog.

Het Verblijfblog bestaat uit twee secties.
In ‘Actueel migratierecht’ worden op regelmatige basis actualiteiten toegelicht.
In ‘Vraag van De Correspondent’ wordt op regelmatige basis een vraag van lezers van deze krant De Correspondent beantwoord. Een versie van dit antwoord verschijnt tevens in de krant.

Alle bijdragen zijn kort en beogen toegankelijk te zijn voor een breed, niet-juridisch publiek.