Hoe vind ik... wetsgeschiedenis en oude wetten?

      Comments Off on Hoe vind ik... wetsgeschiedenis en oude wetten?

De parlementaire geschiedenis van een wet is terug te vinden in de parlementaire documenten, met name in de Kamerstukken. Na een korte uitleg over verschillende soorten parlementaire stukken, leer je in deze blog hoe je de wetsgeschiedenis eenvoudig kunt vinden met behulp van Legal Intelligence.

Parlementaire stukken
Onder de parlementaire stukken vallen:

  • Kamerstukken: schriftelijk uitgewisselde stukken tussen regering en parlement (ook wel Bijlagen bij de Handelingen der Staten Generaal genoemd).
  • Handelingen: woordelijke verslagen van alles wat er in de vergaderingen van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Verenigde Vergadering is besproken (ook wel Kamerverslagen genoemd)
  • Kamervragen: schriftelijke vragen van Kamerleden van de Eerste of Tweede Kamer en de bijbehorende antwoorden van de minister of staatssecretaris (ook Aanhangels genoemd)
  • Agenda's

Kamerstukken bij wetsvoorstellen
Net als alle Kamerstukken krijgt een wetsvoorstel bij indiening een kamerstuknummer (dossiernummer). Alle bijbehorende stukken die tijdens de tijdens de parlementaire behandeling worden uitgewisseld krijgen hetzelfde dossiernummer. De volgorde van de stukken binnen het dossier wordt aangegeven door een volgnummer. Bij een wetsvoorstel is het eerste nummer de Koninklijke Boodschap, nummer 2 is het Voorstel van Wet en nummer 3 de Memorie van Toelichting.

Wetsgeschiedenis vinden in Legal Intelligence
De parlementaire stukken bij een wet zijn snel terug te vinden in Legal Intelligence:

  • Zoek de wet of het wetsartikel op via het zoekvak linksboven:
  • Klik in het zoekresultaat op Overzicht. Je ziet nu een een overzicht van de wetsgeschiedenis, inclusief verwijzingen naar de bijbehorende Kamerstukken:
  • Klik op een van de dossiernummers om de bijbehorende documenten te zien. Gebruik de filters aan de linkerkant om specifieke Kamerstukken te vinden, bijv. de Memorie van Toelichting. Je kunt ook een nieuwe zoekopdracht beginnen met als zoekterm het Kamerstuknummer + ondernummer, bijv. 29912 3.

Oude wetsversies bekijken en vergelijken
Heb je een wet(sartikel) opgezocht in Legal Intelligence, dan zie je in het zoekresultaat naast de knop Overzicht een knop Wetsversies InView. Klik hierop om via de databank InView eerdere versies van de wettekst te bekijken. Daarnaast is het mogelijk om de verschillende versies met elkaar te vergelijken.

Oudere wetteksten zijn op papier beschikbaar in de Juridische Bibliotheek, zie hiervoor de handleiding Hoe vind ik oude documenten?

Meer informatie
Raadpleeg voor uitgebreide informatie de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële publicaties op de website van de bibliotheek. Bekijk ook de kennisclips Wetgeving en verdragen en Officiële publicaties voor meer zoekvoorbeelden in Legal Intelligence.

Een andere manier om parlementaire geschiedenis te vinden is met behulp van commentaren. Met name Lexplicatie is hiervoor geschikt: hierin zijn veel relevante passages uit de parlementaire geschiedenis opgenomen. Zie hiervoor het eerdere blogbericht Wat is Lexplicatie?