De nieuwe NJB-kronieken

      Comments Off on De nieuwe NJB-kronieken

Tal van actuele juridische vraagstukken worden becommentarieerd in de nieuwste versie van de NJB-kronieken. Wat is de invloed van de economische en financiële crisis op de sociale en klassieke grondrechten? Waarom was een bezoek aan Dance Valley deze zomer af te raden voor beoefenaren van het arbeidsrecht? Wanneer treedt het wetsvoorstel tot modernisering van het arbitragerecht in werking? En hoe tracht de regering via nieuwe regelgeving de cybercrime te bestrijden?

Deze en andere zaken komen aan de orde in de nieuwe kronieken die de periode van maart tot september 2013 beslaan. Van onderstaande rechtsgebieden worden hierin de laatste ontwikkelingen besproken.

Meer NJB-kronieken lezen?  Zie hier een overzicht van alle Kronieken.